Black Friday: Na co si dát pozor při nákupech?

Black Friday se stal již tradičním svátkem nákupů a řada e-shopů si na něj nachystala různé slevové akce. Výrazná sleva ale často přehluší ostražitost spotřebitelů, kteří se nechají zlákat k nákupu na neznámém e-shopu. Jak rozeznat neseriózní e-shop a na co si ještě dát při nákupu na internetu pozor, vysvětluje advokát Roman Tomek z kanceláře SEDLAKOVA LEGAL.

Black Friday
reklama

Jak mohu jako laik rozeznat neseriózní e-shop? 

Začal bych běžným kritickým myšlením. Pokud jsou ceny na e-shopu významně odlišné od těch na e-shopech jiných, je pravděpodobně něco v nepořádku. Dalším příkladem může být zvláštní doména e-shopu, která nijak nereflektuje název, společnost, která e-shop provozuje apod. Typicky je doména registrována pod jinou zemí.

Pokud by člověk chtěl jít podrobněji do některých právních náležitostí, určitě by někde na e-shopu měla být umístěna identifikace provozovatele e-shopu. Každý návštěvník by tak měl mít možnost zkontrolovat si, která společnost/podnikatel za e-shopem stojí. Pokud jsou zveřejněny obchodní podmínky, u neseriózních e-shopů často bývají velmi strohé, vzorové, identifikace provozovatele se liší apod.

Lze také pochválit činnost, kterou v této oblasti vyvíjí dTest, který provozuje webové stránky, kde se dá e-shop zkontrolovat, zda na něj například v minulosti nebyly podány stížnosti.

Jaké obchodní podmínky jsou dané a kde je naopak prostor pro to, aby si je konkrétní e-shop přizpůsoboval?

Vzhledem k tomu, že u e-shopu na jedné straně stojí podnikatel a na druhé spotřebitel, má e-shop poměrně omezené možnosti toho, co si může upravit. Proto je potřeba aplikovat ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Občanský zákoník v § 1810 a dále upravuje, co musí e-shop spotřebiteli sdělit před uzavřením smlouvy. 

V některých případech má neuvedení informací v podmínkách za následek výhodnější postavení spotřebitele. Například pokud neuvede e-shop informace tom, že může spotřebitel do 14 dnů od smlouvy odstoupit, prodlužuje se tato lhůta pro odstoupení na 1 rok a 14 dnů.

Zároveň je v § 1814 uvedeno, co nikdy nesmí v obchodních podmínkách uvedeno za ujednání. Zejména jde o taková ustanovení, která by:

  • spotřebiteli znemožňovala reklamovat zboží
  • umožňovala e-shopu odstoupit od smlouvy, ovšem spotřebiteli ne
  • umožňovala měnit jednostranně povinnosti z obchodních podmínek vyplývající
  • zbavovala spotřebitele možnosti podat žalobu.

 
Obecně nemůže e-shop upravit nic, co by bylo nepřiměřené vůči spotřebiteli, takže spotřebitel v celém vztahu má mnohem silnější postavení. Prostor pro úpravu je zejména v oblasti placení ceny, způsobech uplatnění reklamace či ve způsobu komunikace se spotřebiteli. Manévrovací prostor je však velmi malý.

Jak je to u zahraničních e-shopů, které na běžného spotřebitele působí, že jsou tuzemské? Jsou tam nějaká další rizika?

Určitě jsou s tím spojené faktické problémy, které spočívají třeba v horší komunikaci s e-shopem, kdy může být složitější jazyková bariéra. 

Zároveň může být složitější vymahatelnost. Pokud například zaplatím předem a následně mi není zboží doručeno, může být problém s tím domoci se vrácení peněz. Nařízení EU samozřejmě myslí na to, že může spotřebitel podat žalobu v ČR. Složitější pak však může být vynutit takové rozhodnutí v jiné zemi (zvlášť když je země mimo EU). Mnohdy také tyto zahraniční e-shopy vsází na nízké částky, tudíž předpokládají, že nikdo nebude tento bagatelní problém řešit.

Máte ještě nějaká další doporučení pro spotřebitele?

Buďte obezřetní, pokud si kupujete zboží z Číny, protože tamní prodejci moc dobře vědí, že je pro vás velmi složité se čehokoliv domoci. Dobré je také zmínit, že pokud si cokoliv na e-shopu objednáte a následně si zboží nevyzvednete, ještě to neznamená, že jste od smlouvy odstoupili. Stále existuje povinnost zaplatit kupní cenu. V praxi to e-shopy většinou neřeší, ovšem v některých případech by taková situace, kdy to e-shop bude řešit, mohla nastat.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky