Budoucnost účetnictví: Jak bude vypadat práce účetní za několik let?

Účetní profese je postavena jako jedna z mála už z historie na technice (počítadla, kalkulačky apod.) Dnes platí více než kdy před tím, že účetní musí být smart = používat nové technologie, orientovat se v aktuálních softwarových nástrojích, protože administrativní zátěž se zvětšuje, ale času je stále stejně.

Diskuse: 3

Ilustrační fotografie
reklama

Bez účetního softwaru se teď už žádná účetní neobejde…a bude hůř anebo lépe? Záleží na úhlu pohledu, ale jedno je jisté, průmysl 4.0 vstupuje i do účetní profese.

Jak bude vypadat práce účetní za cca 5-10 let?

 • účetní profese se bude postupně automatizovat – především ve stále se opakujících úkonech. Ty budou nahrazeny stroji, jak už to několik desítek let vidíme v automobilovém průmyslu.
 • zmizí tak některé profese např. „typaři“ dokladů (ti, co jen zadávají údaje z tištěných dokladů do účetních programů) nebo fakturantky. Tyto pozice se pravděpodobně sloučí s pozicí účetní asistentky případně s pozicemi, které nevyžadují vyšší odborné znalosti, ale pouze pečlivost při zadávání dat do účetního programu.
 • vznikne kontrolní účetní profese, jejíž náplní bude kontrola automatických procesů, zda doklady byly správně snímací technikou „vytěženy“…
 • stále bude třeba lidské mysli, která dokáže rozklíčovat, co je jaká operace a proč je něco technické zhodnocení a něco oprava apod. Tohle ani sebelepší software nedokáže poznat, protože v roli hraje více faktorů.
 • kopírování dat nebude dělat člověk, ale nahradí ho umělá inteligence, tzn., zjednoduší se práce v některých účetních oblastech např. zadávání primárních dat do PC.
 • bude třeba měnit naučené postupy práce, tzn. více spolupracovat s IT podporou a orientovat se i v oblasti možností účetních softwarů

Jaké úkony jsou naopak nenahraditelné, a bude je muset vždy dělat účetní?

 • účetní operace, které vyžadují velkou znalost dané firmy, tak aby bylo možné správně zobrazit realitu v účetnictví,
 • nastavení pravidel používání systému např. na mzdy pro celou firmu (v případě chyby přijde podpora z IT oddělení. Tohoto pracovníka však musí účetní umět zkoordinovat, což znamená, že sama musí umět vše komplexně zkontrolovat a být si vědoma zodpovědnosti za předávaná data).
 • účetní bude muset být digitálně gramotná, protože zákony a jakékoliv listování a dohledávání informací funguje hlavně v online podobě,
 • účetní bude takový „poloviční“ IT pracovník, protože bude muset znát varianty a možnosti řešení, navrhovat případně nové postupy, umět to sdělit správným jazykem a nedat se od IT technika či programátora „opít rohlíkem“,
 • umět správně nastavit účetní systém, dobře ho znát a umět řešit případné problémy

Lze předpokládat, že automatické účtování z automaticky pořízených dat podle daných vzorců nebude  takové  jednoduché formě jako dnes. Z automatického účtování se stane vstupní filtr položek do účetnictví, kde se podle jednotlivých podmínek bude rozhodovat o zaúčtování – například pokud společnost využívá Facebook nebo Google pro reklamu, budou „identifikováni“  účtem na reklamy. Pokud bude společnost tyto firmy využívat i pro jiné účely, vstoupí do hry ještě buď číslo objednávky, nebo např. klíčové slovo z faktury. Takových pravidel bude možné nastavit celou řadu. Je patrné, že v této oblasti účetnictví půjde (a již dnes jde) o velmi kvalifikovanou práci účetní s přesahem nejen do daní a právních předpisů, ale ve velké míře i do IT.

Jaké úkony jsou v účetní profesi nahraditelné a převezme je v budoucnosti IT systém?

 • bude se více používat automatické účtování z automaticky pořízených dat podle daných vzorců (předkontace),
 • bude potřeba méně lidí na běžný provoz,
 • většina procesů bude automatická a bude vyžadovat pouze „dozor“ a případné opravy,
 • práce bude robotizovaná, ale kontrola bude vždy lidským faktorem.

Účetnický proces v budoucnosti lze přirovnat k práci v továrně u CNC strojů – zde již také nenalezneme klasické dělníky s nástroji, ale kvalifikované pracovníky, kteří strojům nastavují parametry (=programují) a kontrolují, zda vše probíhá jak má. Je třeba dodat, že vždy bude určitá část dokladů a transakcí, která bude v rámci automatizovaného procesu zaúčtování „vyřazena“ a finálně se bude účtovat ručně (viz např. výše uvedený majetek – rozhodnutí, zda se bude účtovat o opravě nebo technickém zhodnocení je složitý proces s možným velkým dopadem do zisku společnosti v průběhu několika let).

Jak se účetní profese změnila za posledních cca 5 let právě díky IT řešením a jaká bude budoucnost?

 • Účetní jsou za automatizaci dokladů rádi, některé doklady (např. bankovní výpisy, faktury vystavené mimo účetní systém) už ručně nezadávají, ale stahují si je z cloudů a automaticky se párují a zúčtovávají
 • Čím více je automatizovaná výroba, tím více automatizovaných vstupů jde do účetnictví – naskladnění, spotřeba zásob materiálu, naskladnění a vyskladnění zboží, prodeje hotových výrobků, náklady práce.
 • Stoupá počet firem využívající při obchodování mezi sebou jednotné formáty pro fakturaci především zboží – již dnes je hojně využívaný např. systém EDI (Electronic Data Interchange) – které umožní předávat si mezi společnostmi elektronické doklady typu dodací list, faktura, včetně cen jednotlivých druhů zboží a např. i kódů pro Intrastat (povinně zpracovávaný statistický výkaz o pohybu zboží vrámci EU).
 • V rámci požadavků státní správy je zřejmý tlak na vyšší elektronizaci a automatizaci při předávání podkladů.
 • Účetní profese se tedy musí připravit na ještě vyšší nárůst požadavků na znalosti v oblasti výpočetní techniky – jak jejích předností, tak i jejích záludností (viz riziko úniku dat).
 • Vzniká větší tlak na účetní, co se týká prezentace dat a výstupů, které před svým zaměstnavatelem prezentují = zvětšuje se  tlak na rozvoj soft skills účetních
Loading...

Diskuze: Budoucnost účetnictví: Jak bude vypadat práce účetní za několik let?

Přidejte svůj názor

Počet komentářů: 3, poslední 27.03.2018 22:38 Vložte komentář

Zobrazeny poslední 3 komentáře. Vstupte do diskuze Vložte komentář

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky