Budoucnost účetnictví: Jak bude vypadat práce účetní za několik let?

Účetní profese je postavena jako jedna z mála už z historie na technice (počítadla, kalkulačky apod.) Dnes platí více než kdy před tím, že účetní musí být smart = používat nové technologie, orientovat se v aktuálních softwarových nástrojích, protože administrativní zátěž se zvětšuje, ale času je stále stejně.

Ilustrační fotografie
reklama

Bez účetního softwaru se teď už žádná účetní neobejde…a bude hůř anebo lépe? Záleží na úhlu pohledu, ale jedno je jisté, průmysl 4.0 vstupuje i do účetní profese.

Jak bude vypadat práce účetní za cca 5-10 let?

 • účetní profese se bude postupně automatizovat – především ve stále se opakujících úkonech. Ty budou nahrazeny stroji, jak už to několik desítek let vidíme v automobilovém průmyslu.
 • zmizí tak některé profese např. „typaři“ dokladů (ti, co jen zadávají údaje z tištěných dokladů do účetních programů) nebo fakturantky. Tyto pozice se pravděpodobně sloučí s pozicí účetní asistentky případně s pozicemi, které nevyžadují vyšší odborné znalosti, ale pouze pečlivost při zadávání dat do účetního programu.
 • vznikne kontrolní účetní profese, jejíž náplní bude kontrola automatických procesů, zda doklady byly správně snímací technikou „vytěženy“…
 • stále bude třeba lidské mysli, která dokáže rozklíčovat, co je jaká operace a proč je něco technické zhodnocení a něco oprava apod. Tohle ani sebelepší software nedokáže poznat, protože v roli hraje více faktorů.
 • kopírování dat nebude dělat člověk, ale nahradí ho umělá inteligence, tzn., zjednoduší se práce v některých účetních oblastech např. zadávání primárních dat do PC.
 • bude třeba měnit naučené postupy práce, tzn. více spolupracovat s IT podporou a orientovat se i v oblasti možností účetních softwarů

Jaké úkony jsou naopak nenahraditelné, a bude je muset vždy dělat účetní?

 • účetní operace, které vyžadují velkou znalost dané firmy, tak aby bylo možné správně zobrazit realitu v účetnictví,
 • nastavení pravidel používání systému např. na mzdy pro celou firmu (v případě chyby přijde podpora z IT oddělení. Tohoto pracovníka však musí účetní umět zkoordinovat, což znamená, že sama musí umět vše komplexně zkontrolovat a být si vědoma zodpovědnosti za předávaná data).
 • účetní bude muset být digitálně gramotná, protože zákony a jakékoliv listování a dohledávání informací funguje hlavně v online podobě,
 • účetní bude takový „poloviční“ IT pracovník, protože bude muset znát varianty a možnosti řešení, navrhovat případně nové postupy, umět to sdělit správným jazykem a nedat se od IT technika či programátora „opít rohlíkem“,
 • umět správně nastavit účetní systém, dobře ho znát a umět řešit případné problémy

Lze předpokládat, že automatické účtování z automaticky pořízených dat podle daných vzorců nebude  takové  jednoduché formě jako dnes. Z automatického účtování se stane vstupní filtr položek do účetnictví, kde se podle jednotlivých podmínek bude rozhodovat o zaúčtování – například pokud společnost využívá Facebook nebo Google pro reklamu, budou „identifikováni“  účtem na reklamy. Pokud bude společnost tyto firmy využívat i pro jiné účely, vstoupí do hry ještě buď číslo objednávky, nebo např. klíčové slovo z faktury. Takových pravidel bude možné nastavit celou řadu. Je patrné, že v této oblasti účetnictví půjde (a již dnes jde) o velmi kvalifikovanou práci účetní s přesahem nejen do daní a právních předpisů, ale ve velké míře i do IT.

Jaké úkony jsou v účetní profesi nahraditelné a převezme je v budoucnosti IT systém?

 • bude se více používat automatické účtování z automaticky pořízených dat podle daných vzorců (předkontace),
 • bude potřeba méně lidí na běžný provoz,
 • většina procesů bude automatická a bude vyžadovat pouze „dozor“ a případné opravy,
 • práce bude robotizovaná, ale kontrola bude vždy lidským faktorem.

Účetnický proces v budoucnosti lze přirovnat k práci v továrně u CNC strojů – zde již také nenalezneme klasické dělníky s nástroji, ale kvalifikované pracovníky, kteří strojům nastavují parametry (=programují) a kontrolují, zda vše probíhá jak má. Je třeba dodat, že vždy bude určitá část dokladů a transakcí, která bude v rámci automatizovaného procesu zaúčtování „vyřazena“ a finálně se bude účtovat ručně (viz např. výše uvedený majetek – rozhodnutí, zda se bude účtovat o opravě nebo technickém zhodnocení je složitý proces s možným velkým dopadem do zisku společnosti v průběhu několika let).

Jak se účetní profese změnila za posledních cca 5 let právě díky IT řešením a jaká bude budoucnost?

 • Účetní jsou za automatizaci dokladů rádi, některé doklady (např. bankovní výpisy, faktury vystavené mimo účetní systém) už ručně nezadávají, ale stahují si je z cloudů a automaticky se párují a zúčtovávají
 • Čím více je automatizovaná výroba, tím více automatizovaných vstupů jde do účetnictví – naskladnění, spotřeba zásob materiálu, naskladnění a vyskladnění zboží, prodeje hotových výrobků, náklady práce.
 • Stoupá počet firem využívající při obchodování mezi sebou jednotné formáty pro fakturaci především zboží – již dnes je hojně využívaný např. systém EDI (Electronic Data Interchange) – které umožní předávat si mezi společnostmi elektronické doklady typu dodací list, faktura, včetně cen jednotlivých druhů zboží a např. i kódů pro Intrastat (povinně zpracovávaný statistický výkaz o pohybu zboží vrámci EU).
 • V rámci požadavků státní správy je zřejmý tlak na vyšší elektronizaci a automatizaci při předávání podkladů.
 • Účetní profese se tedy musí připravit na ještě vyšší nárůst požadavků na znalosti v oblasti výpočetní techniky – jak jejích předností, tak i jejích záludností (viz riziko úniku dat).
 • Vzniká větší tlak na účetní, co se týká prezentace dat a výstupů, které před svým zaměstnavatelem prezentují = zvětšuje se  tlak na rozvoj soft skills účetních

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky