Počet dolarových milionářů i jejich bohatství je na historickém maximu

Správci majetku přináší dolarovým milionářům vyšší návratnost investic, ale přesto se to neprojevuje ve vyšší spokojenosti s jejich prací, zejména kvůli požadavkům na komplexnější služby a obavám z poplatků.

Ilustrační fotografie

Zpráva o světovém bohatství 2017 (World Wealth Report 2017, WWR 2017), kterou zveřejnila společnost Capgemini, globální lídr v oblasti technologií, konzultačních služeb a outsourcingu, se mimo jiné věnuje práci správců majetku. Podle reportu vzrostla v roce 2016 průměrná hodnota investic dolarových milionářů (HNWI)1 pod dohledem správců majetku2 o 24,3 procent. Zisk značně převyšuje příjmy z méně nákladných pasivních indexových fondů a poskytuje správcům majetku příležitost upevnit vztahy s HNWI. Navíc v době, kdy je počet dolarových milionářů i výše jejich bohatství na historickém maximu a správci majetku čelí hrozbě, že BigTech3 společnosti začnou nabízet služby spojené se správou majetku. Kromě vysoké návratnosti investic pracovali správci majetku v roce 2016 také na dobrých vztazích s HNWI a zlepšila se víra a důvěru HNWI v zájmové skupiny, jako jsou právě správci majetku a regulační orgány.

Ze zprávy vyplývá, že v roce 2016 významně vzrostl počet dolarových milionářů i jejich bohatství. Počet HNWI rostl o 7,5 procent, v roce 2015 to bylo 4,9 procent. Bohatství HNWI rostlo o 8,2 procent, v roce 2015 byl růst 4,0 procenta. Bohatství HNWI by tak do roku 2025 mělo překonat hranici 100 bilionů dolarů, jak předpovídala zpráva WWR 2016. Severní Amerika a Evropa dohnaly v roce 2016 tempo růstu Asie a Tichomoří. Ve všech třech velkých trzích, Asii a Tichomoří, Severní Americe a Evropě, se zvýšil počet dolarových milionářů zhruba o 7,5 procenta a bohatství HNWI rostlo přibližně o 8,2 procenta, což je velký nárůst pro Severní Ameriku a Evropu a mírné zpomalení růstu v oblasti Asie a Tichomoří.

Řada trhů, včetně Ruska a Brazílie, významně posílila své postavení. Rusko po mírném poklesu v roce 2015 zaznamenalo nejrychlejší nárůst populace i bohatství HNWI, a to zhruba o 20 procent. Brazílie po výrazném poklesu v roce 2015 zaznamenala v roce 2016 dvojciferný nárůst počtu dolarových milionářů i jejich bohatství.

V České republice přibylo v minulém roce 2200 nových dolarových milionářů, a jejich celkový počet se tak zvýšil o 9,5 % na rekordních 25 400. Počet dolarových milionářů v ČR tedy i nadále roste rychleji, než je celosvětový průměr.

Na obzoru je BigTech revoluce

Na oblast správy majetku má pozitivní vliv možný příchod BigTech společností. Více než polovina HNWI (56,2 procent) uvádí, že jsou otevřeni využití BigTech služeb pro správu majetku. Podle reportu si od toho slibují efektivitu, transparentnost, inovace a špičkové online možnosti. Zatímco BigTech společnosti zatím formálně neoznámily vstup na trh se správou majetku, stávající firmy si jsou vědomy konkurenční hrozby. Přesto mají odlišné názory na možný dopad.

Pokud se BigTech organizace rozhodnou vstoupit na trh se správou majetku a najmou odborníky a nabídnou vlastní služby, mohou být velmi silnou konkurencí. Nicméně mohou být i výbornými partnery společností, které se již správou majetku zabývají, což by mohlo pomoci zvýšit zatím poměrně vlažnou spokojenost mezi HNWI. Spokojenost HNWI s organizacemi spravujícími majetek klesla na 58,5 procenta a klesla i spokojenosti se správci majetku, pokles na 56,3 procent. Důvody mohou být omezené možnosti služeb a struktura poplatků. Pouze 47,8 procent HNWI říká, že jsou plně spokojeni s úrovní poplatků účtovanými za služby spojené se správou majetku.

Vysoké výnosy přináší nové příležitosti

U investice, které jsou pod kontrolou správců majetku, došlo v průměru k nárůstu hodnoty o 24,3 procent, což správcům majetku přináší další příležitosti. Podle reportu stojí za těmito dobrými výsledky i globální investiční přístup HNWI, důraz na společenský kredit a zaměření řady HNWI na růst a vysoký výkon aktiv.

„Pokud společnosti propojí své zkušeností se správou majetku s novými možnostmi, které přináší BigTech, mohou se vydat zcela novou cestou a nabídnout opravdu inovativní služby,“ říká Anirban Bose, výkonný viceprezident a ředitel bankovních a kapitálových trhů ve společnosti Capgemini.

Spokojenost HNWI se správci majetku klesá, ovšem změnu a posílení loajality HNWI může přinést spolupráce s BigTech, zejména pokud se bavíme o spodní hranici bohatství (HNWI s majetkem 1 milion až 5 milionů dolarů), kde dolaroví milionáři mnohem méně pravděpodobně doporučí svého správce majetku, než by to udělali bohatší HNWI. Vyplývá to z analýzy Net Promoter Scores®4, 5, která byla poprvé zařazena do World Wealth Report. A vzhledem k tomu, že tato skupina představuje 90,0 procent všech HNWI, je pro správce majetku zcela zásadní lépe plnit jejich přání a potřeby.

Spolupráce správců majetku s BigTech může přinést zásadní změny trhu. Existuje ovšem riziko, že v budoucnu se BigTech stane přímou konkurencí. Je proto nutné, aby se společnosti zaměřené na správu majetku zaměřily na rozvoj technologií a udržely si konkurenční výhodu pro případ budoucích samostatných projektů BigTech organizací.

Metodologie World Wealth Report 2017

Zpráva o světovém bohatství (World Wealth Report, WWR) společnosti Capgemini je zásadním materiálem pro sledování dolarových milionářů (HNWI), jejich bohatství a globálních a ekonomických podmínek, které ovlivňují trh se správou bohatství. 21. výroční zpráva obsahuje informace z detailních analýz chování a stavu HNWI. Na základě odpovědí od více než 2500 dolarových milionářů z 19 hlavních trhů v Severní Americe, Latinské Americe, Evropě, Asii a Tichomoří, zkoumá Global HNW Insights Survey investiční chování HNWI, včetně alokace aktiv, poplatkových modelů a investičních preferencí. Průzkum rovněž měřil současné vzorce investičního chování HNWI, včetně alokace aktiv a úrovně spolehlivosti HNWI.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky