Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

ČSSZ zahájila rozesílání "inventur" OSVČ za rok 2016

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie
Foto: Pixabay

Pečlivé prostudování tzv. inventur OSVČ, které obsahují tabulku se souhrnem předpisů a plateb a jsou tak užitečným podkladem pro správné vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, může minimalizovat chyby při jeho vyplňování.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila každoroční rozesílání inventur OSVČ. Odeslat jich musí více než 770 tisíc, přičemž 12 % elektronicky přímo do datových schránek OSVČ. „ Inventury OSVČ bude ČSSZ odesílat postupně v etapách až do poloviny února. Mezi prvními je obdrží majitelé datových schránek. Inventura jim bude zaslána elektronicky . Kromě toho mají všechny OSVČ bez rozdílu, zda mají nebo nemají datovou schránku, inventur y z a období 2013 - 2016 dostupn é online na ePortálu ČSSZ, “ přiblížil praxi ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup. Povinností je podat Přehled OSVČ I ten, kdo v roce 2016 ukončil podnikání, přesněji řečeno vykonával samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, musí podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Povinnost platí pro všechny OSVČ, bez rozdílu druhu výdělečné činnosti (tj. hlavní nebo vedlejší) a bez ohledu na to, zda jsou povinny podat daňové přiznání. Zpravidla všechny OSVČ musí letos do úterý 2. května splnit tuto povinnost. Do 1. srpna mají čas ty, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Podmínkou delšího termínu je, že skutečnost doloží okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 2. 5. 2017.

„ Je důležité, aby se OSVČ ještě před podáním Přehledu obrátila na referenta OSSZ, který vede její evidenci , v případě, kdy shledá nesoulad svých podkladů s údaji uvedenými v inventuře, “ apeluje na OSVČ ústřední ředitel ČSSZ s tím, že zjištěné rozpory by živnostníci a řemeslníci neměli odkládat, ale začít je řešit v předstihu ve spolupráci s odborníky OSSZ. Kalkulačka pro správný výpočet pojistného a nových záloh Elektronický interaktivní tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 významně usnadní práci, funguje totiž jako kalkulačka pro výpočet pojistného a nových záloh. Je však třeba správně vyplnit 5 řádků (řádek 18., 26., 27. + 28. a 39). Tiskopis sám ostatní údaje spočítá automaticky. Právě díky elektronickému vyplnění tiskopisu ČSSZ a při správně zadaných údajích, se mohou OSVČ, které by jinak údaje zdlouhavě doplňovaly ručně, vyvarovat neopravitelných chyb při určování minimálního vyměřovacího základu. Tiskopis ČSSZ po vyplnění všech povinných polí OSVČ uloží a pohodlně elektronicky odešle na OSSZ. Nemá-li OSVČ datovou schránku nebo uznávaný elektronický podpis, vyplněný interaktivní tiskopis vytiskne a podá OSSZ v papírové podobě. Detailní Pokyny k vyplnění Přehledu, řádek po řádku, naleznou podnikatelé na webu ČSSZ v oddíle Tiskopisy OSVČ. Doplatek je nutné uhradit do 8 dnů Případný doplatek na pojistném, který může vzniknout zúčtováním celého roku, musí OSVČ zaplatit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podala nebo měla povinnost podat Přehled. Nepřesáhne-li jeho výše 10 000 Kč, je možné zaplatit ho v hotovosti v pokladně příslušné OSSZ. Podání Přehledu OSVČ mění zálohy Od měsíce podání Přehledu platí OSVČ zálohy v nové výši, vypočtené podle daňového základu, kterého dosáhly v loňském roce. Je-li vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí se zálohy z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro rok 2017. Minimální výše záloh se liší podle toho, zda jde o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. U „hlavní“ OSVČ činí minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění 2 061 Kč měsíčně, u „vedlejší“ OSVČ je to 825 Kč, pokud její daňový základ dosáhl v roce 2016 určené rozhodné částky nebo se přihlásila k důchodovému pojištění na rok 2017.

Témata:  OSVČ ekonomika podnikatelé

Aktuálně se děje

17. července 2024 15:29

12. července 2024 20:18

12. července 2024 12:12

Více než pětina českých řidičů zažila mikrospánek. Únava za volantem vloni způsobila rekordní počet nehod

Počet nehod zaviněných únavou řidiče dramaticky stoupá, s více než 600 incidenty za prvních pět měsíců letošního roku. Experti doporučují využití moderních bezpečnostních technologií v autech, mezi něž patří také palubní kamery britského výrobce Nextbase. Ty umožňují doplnit „smart“ funkce nových aut i do vozů staršího data výroby.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Komentář

Pilulka v krizi: Akcie na historickém minimu, chybějící finanční prostředky a boj o přežití

Online lékárna Pilulka, kdysi vycházející hvězda českého trhu, se v současnosti nachází v kritické situaci. Akcie společnosti na pražské burze klesly na historické minimum, což je odrazem turbulentního období poznamenaného neúspěšnou expanzí a širším zpomalením elektronického obchodu. Navzdory snahám o zlepšení finanční situace společnost stále nemá dostatek kapitálu a její budoucnost zůstává nejistá. Vedení společnosti však věří v lepší zítřky.