V novele stavebního zákona zůstává stále řada nedostatků

Hospodářská komora ČR oceňuje nedávné schválení novely stavebního zákona Vládou ČR, nicméně tento materiál, který dnes projedná Poslanecká sněmovna PČR, má i nadále řadu nedostatků. Nedošlo k sjednocení principu jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí, problémová jsou i povolovací řízení u velkých staveb a další. I souběžně projednávaná novela o EIA neřeší skutečné koncepční problémy.

Ilustrační fotografie
reklama

„Za zásadní nedostatek novely stavebního zákona považujeme neprosazení principu sjednoceného rozhodování a řízení – jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí. Závažným problémem zůstávají i povolovací řízení u velkých staveb pro průmysl, staveb dopravní infrastruktury a jakýchkoliv investičních souborů staveb, včetně například bytových domů, nákupních center, dalších budov občanské vybavenosti – pro děti, seniory, vzdělávací atd. Významným nedostatkem je pak rovněž nezahrnutí vodních děl tj. vodohospodářských staveb do společného řízení,“ uvedla viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková.

HK ČR vidí zásadní prostor pro zlepšení i v rámci přípravy prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, kde by mělo dojít k zrychlení a zjednodušení povolovacího řízení.

Stavební legislativu je obecně třeba nastavit znovu, od začátku, s tím, že musí dojít k redukci úrovně nejen povolování, ale i k dalšímu zjednodušení úrovně územního plánování. Zásadní redukcí by měl jednoznačně projít celý systém dotčených orgánů státní správy. „Není možné po stavebníkovi chtít, aby si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř desítek různých orgánů státní správy s různými kompetencemi,“ upozorňuje Bartoňová Pálková. Je třeba rovněž posílit ochranu investorů proti neoprávněným a nezákonným požadavkům státní správy, nebo před jejich nečinností. Provázat s vymahatelností práva prostřednictvím správního soudnictví.

Souběžně s novelou stavebního zákona je v legislativním procesu schvalována i tzv. novela zákona o EIA. Také tato novela bohužel řeší pouze dílčí změny nové směrnice a nikoliv koncepční problémy, které v povolovacím procesu u velkých staveb vznikají. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, protože poškozuje českou ekonomiku a její konkurenceschopnost.

Témata: stavebnictví
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky