Rodiče uzavírají smlouvy na své děti, pak dělají dluhy. Šabatová se zlobí

Média už několikrát přinesla příběh dětí, které se vinou svých rodičů dostaly do pasti dluhů, jen kvůli nezaplacenému komunálnímu odpadu. V tomto případě se už provedly nutné legislativní změny, ale přesto ombudsmanka upozorňuje, že to neznamená konec všech problémů. Společným jmenovatelem je selhání rodičů, dluh dětem ale nyní nevznikl ze zákona, nýbrž ze smlouvy, říká Anna Šabatová.

Ilustrační fotografie

Ombudsmanka ve své praxi prý narazila na případ nezletilého chlapce, který se kvůli své matce stal dlužníkem za mobilní služby. „S matkou přitom nežije a od raného dětství je v pěstounské péči. Matka uzavřela smlouvu s mobilním operátorem na jeho jméno. Mobilní služby využívala, ale neplatila za ně. Chlapec nyní čelí exekuci a zatím se mu nepodařilo situaci zvrátit," přibližuje případ ombudsmanka v textu zveřejněné portálem epravo.cz.

Problém v tomto případě podle Šabatové spočívá v tom, že chlapec byl od počátku zneužit. Navíc nemusí jít o jediný případ. „V dalším případě se na mě totiž obrátila sociální pracovnice, která v rámci šetření v rodině zjistila, že matka uzavřela elektronickou formou smlouvu s mobilním operátorem jménem svého osmiletého syna. Již nyní matka dluží kolem 20 tisíc korun. Mobilní operátor matce sdělil, že dluh bude vymáhat po nezletilém v okamžiku, kdy dosáhne zletilosti," popisuje smutnou praxi ochránkyně práv.

Podle občanského zákoníku není stanovena věková hranice k právnímu jednání, podle Šabatové se mluví jen o tom, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právnímu jednání podle své rozumové a volní vyspělosti. „Je třeba zkoumat, zda důsledky právního jednání nenaruší sociální či majetkový status nezletilého. Dovedu si představit, že jednoduché smlouvy spočívající v koupi levnějšího telefonu a využití předplacených karet by zvládlo patnáctileté (a možná i mladší) dítě. Volání formou předplacených karet patří mezi jednoduché a obvykle bezpečné smlouvy," myslí si Šabatová a dodává, že díky předplacenému kreditu dluhy nevznikají.

Elektronické smlouvy jsou podle ní příliš složité i pro některé zkušené spotřebitele, kteří jsou pak zaskočeni tím, co vlastně podepsali a jaká smluvní pokuta jim hrozí. O návrhu mobilního operátora na rozhodnutí sporu o peněžité plnění rozhoduje Český telekomunikační úřad, který je odpovědný za dodržování všech aspektů práva na spravedlivý proces.

Ten podle Šabatové musí pečlivě posoudit, na čí straně je právo a zda rozhodne ve prospěch mobilního operátora nebo nezletilého dítěte. „V uvedených případech lze mít pochybnosti o tom, zda ze smluv, které matky uzavřely, mohl vůbec vzniknout dluh nezletilým chlapcům. Měli by být mobilní operátoři v obdobných sporech s dětmi úspěšní a mít šanci získat exekuční titul - rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu? Myslím si, že obecně je potřeba mít vždy na paměti, že děti nemohou být odpovědné za nepoctivé, nemravné a patrně i protiprávní jednání svých rodičů," domnívá se ochránkyně práv.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky