HK ČR kritizuje další nesystematické zvyšování minimální mzdy

Nezpochybňujeme institut minimální mzdy jako takový, považujeme však za prioritní změnit samotný způsob určování minimální mzdy. K aktuálně navrženému zvýšení o dalších 700 Kč se stavíme kriticky. HK ČR proto odeslala kritické stanovisko předkladateli návrhu – Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.

Ilustrační fotografie

Zvýšení minimální mzdy může vést k neúměrnému zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. U malých zaměstnavatelů v určitých odvětvích se tak může situace stát dokonce likvidační. Mezi členy HK ČR panují obavy, že povede ke zvýšení nezaměstnanosti a k nárůstu mezd vyplacených „na černo“. 

Plošné a skokové zvyšování minimální mzdy není jednoduše vhodné. Dynamika růstu je totiž závislá na produktivitě práce a ta se v jednotlivých odvětvích liší, či dokonce v jednotlivých podnicích stejného oboru. 

Členská základna Komory se většinově shoduje, že celý proces stanovování minimální mzdy je potřeba odpolitizovat. Minimální mzdu je nutné stanovovat ve vztahu k reálnému výkonu národní ekonomiky. Je totiž nutné, aby se minimální mzda určovala spíše s ohledem na budoucí vývoj ekonomiky, nikoliv jen pomocí zpětných ukazatelů, jako je tomu doposud. 

Hospodářská komora ČR v nejbližších dnech zahájí průzkum napříč členskou základnou, kde se bude podnikatelů tázat na pro ně přijatelnou výši aktuálního navýšení minimální mzdy. Výsledky průzkumu budou následně zveřejněny.

Témata: CZK | minimální mzda

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky