Jste na neschopence? Pozor, kontrola může přijít i k vám

V roce 2014 bylo provedeno takřka 170 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Ve stejném období bylo celorepublikově ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován každý osmý dočasně práceneschopný pojištěnec v ČR. Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) odhalili pochybení při dodržování zákonem stanoveného tzv. léčebného režimu u 3 391 osob na tzv. neschopence.

Ilustrační fotografie

Kontroly dodržování tzv. léčebného režimu (přesněji řečeno dočasně práceneschopného pojištěnce) provádějí pověření zaměstnanci OSSZ jak na základě vlastního výběru, tak z podnětu ošetřujícího lékaře či zaměstnavatele. Zaměstnanci OSSZ se musí při kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce prokázat „průkazem kontrolora“, nemocní pojištěnci jsou povinni jim kontrolu umožnit. Údaje o provedené kontrole se zaznamenávají do tzv. neschopenky.

Aby byla kontrola možná, lidé čerpající nemocenské jsou povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti. Přičemž místo musí být označené jmenovkou a musí mít funkční zvonek. Pokud zaměstnanci OSSZ při kontrole nezastihnou dočasně práceneschopné pojištěnce na uvedené adrese nebo pokud jim nemocní neposkytnou nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, písemným oznámením je vyzvou, aby kontaktovali OSSZ. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá dočasně práceneschopnému pojištěnci, ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Je-li důvodné podezření, že k porušení režimu došlo, zahájí OSSZ správní řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

Kontroly dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců k 31. 12. 2014

Kraj

Počet provedených kontrol

 Počet postihů

 • Liberecký 
 9 308   159 
 • Jihomoravský
 22 953   249 
 • Karlovarský
 7 544   216 
 • Královéhradecký
 13 066   259 
 • Liberecký 
 5 852   170 
 • Moravskoslezský
 20 361   309 
 • Olomoucký 
 11 568   225 
 • Pardubický 
 11 653   266 
 • Plzeňský 
 14 905   505 
 • Hl. město Praha 
 8 335   75 
 • Středočeský 
 16 538   240 
 • Ústecký 
 11 986   303 
 • Vysočina 
 6 377   125 
 • Zlínský 
 7 298   290 
Celkem ČR  167 744   3 391 

Zdroj: ČSSZ

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky