Průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2013 klesla

Růst mezd bude i v letošním roce jen velmi omezený a to navzdory zlepšující se kondici domácí ekonomiky. Vysoká nezaměstnanost a tím pádem i přebytek pracovní síly nad poptávkou budou držet růst mezd na nízkých úrovních. Výhled je pozitivní alespoň v tom směru, že díky nízkému růstu spotřebitelských cen lze očekávat reálný růst průměrné měsíční mzdy o 1 %. Komentuje situaci Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.

660
reklama

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 4. čtvrtletí loňského roku poklesla oproti stejnému období roku 2012 o 1,8 % a dosáhla tak výše 26 637 korun. Reálně, tj. po o očištění o inflaci, průměrná měsíční mzda poklesla o 2,9 %. Mediánová mzda v posledním čtvrtletí loňského roku činila 22 288 korun a meziročně tak vzrostla o marginálních 0,1 %.

V souhrnu za celý loňský rok došlo ke zvýšení průměrné nominální mzdy o marginálních 0,1 % na 25 128 korun. Po očištění o růst cen však průměrná měsíční mzda reálně poklesla o 1,3 %.

V absolutním měřítku nejvyšší průměrné mzdy zůstaly tradičně v odvětví informační a komunikační činnosti s 47 596 korunami, následovalo peněžnictví a pojišťovnictví s 46 856 korunami a výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla s 42 744 korunami. Nejnižší mzdy zůstávají v administrativě s 17 609 korunami a v ubytování stravování a pohostinství s 14 327 korunami.

Výše průměrné mzdy v posledním čtvrtletí roku 2012 byla ovlivněna výplatou mimořádných bonusů před zavedením solidární daně v loňském roce. To je hlavní důvod, proč ve 4. čtvrtletí 2013 poklesla meziročně průměrná mzda v peněžnictví o plných 18 % (absolutně o 10 307 korun) a ve výrobě a rozvodu elektřiny o 12,6 % (6 167 korun). V těchto odvětvích je také vysoký rozptyl mezd. Například zaměstnanci v administrativě žádné mimořádné bonusy neobdržely, takže jejich mzda v meziročním srovnání o 1 % vzrostla.

Nejvíce se propouštělo ve stavebnictví, kde v meziročním srovnání poklesl počet zaměstnanců o 7,5 % (17 100 zaměstnanců absolutně), v ubytování, stravování a pohostinství o 5,8 % (6 400) a v těžbě a dobývání o 5,5 % (1 800). Pokud někde počet zaměstnanců vzrostl, tak se to týkalo téměř výlučně nepodnikatelské sféry.

Růst mezd bude i v letošním roce jen velmi omezený a to navzdory zlepšující se kondici domácí ekonomiky. Vysoká nezaměstnanost a tím pádem i přebytek pracovní síly nad poptávkou budou držet růst mezd na nízkých úrovních. Výhled je pozitivní alespoň v tom směru, že díky nízkému růstu spotřebitelských cen lze očekávat reálný růst průměrné měsíční mzdy o 1 %.

Témata: CZK | mzdy

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky