Praze hrozí vysoké sankce, nová Rada města hledá řešení

Nově zvolená Rada města Prahy by tento týden měla rozhodnout o dalším osudu Ústřední čistírny odpadních vod. V případě, že se nestihne stavba realizovat do roku 2017, hrozí Praze velké sankce, na které by mohl doplatit obyčejný Pražan.

660

Hlavní město produkuje až třetinu odpadních vod, proudících v Čechách do Vltavy a Labe.

Česká inspekce životního prostředí mezitím určila jako konečný termín spuštění technologie 15. prosinec 2017. Pokud Praha dále nebude plnit normy pro čistotu vody, začne platit pokuty. Český stát může sankcionovat Evropská unie, navíc hrozí pokuty i z Inspektorátu životního prostředí.

"V případě, že dojde k zastavení činnosti na realizaci stavby dle stávajícího územního rozhodnutí, může být uložena pokuta až do výše 1 000 000 korun, tu lze ukládat rovněž opakovaně," uvedla tisková mluvčí České inspekce životního prostředí Simona Cigánková.

"Pokud nebude plněn harmonogram prací na stavbě směřující k plnění limitů, nebude splněna základní podmínka, pro kterou bylo vydáno "výjimkové" povolení k vypouštění odpadních vod. V tomto případě lze uložit pokutu, a to do výše 5 000 000 korun, kterou je opět možno ukládat opakovaně," dodává k celé situaci mluvčí.

O tom, že Praha novou čistírnu potřebuje, není dlouhodobě pochyb a pouhá rekonstrukce desítky let staré původní technologie nebude dostačující. Z několika variant byla nakonec vybrána a odbornou komisí doporučená varianta modernizace a zkapacitnění čistírny.

Navíc červencové povodně opět ukázaly slabiny stávající ÚČOV a její protipovodňové ochrany. Nová čistírna je navržena tak, aby odolala povodni stejné síly jako v roce 2002 plus je zde ještě 1 m rezervy. To, že čistírna byla v době letošní povodně mimo provoz a znečištěná odpadní voda proudila přímo do Vltavy, opět dokazuje aktuálnost dané problematiky.

Od ledna 2013 došlo k 11% zdražení vodného a stočeného, jedním z argumentů tohoto zdražení bylo mimo jiné i získání finančních prostředků.

"Získané prostředky budou investovány do tvorby nové a obnovy stávající vodohospodářské sítě, též umožní i vznik fondu do investice do ÚČOV na platformě PVS," objevilo se v prosinci loňského roku v oficiálním vyjádření z radnice.

"Věříme, že vydáním pokynu k zahájení projektování konečně MHP ukončí neúměrně dlouhou etapu váhání a vyhodnocování alternativních řešení, že nedojde ke zmaření dosud vynaložených nákladů na přípravu, a že bude eliminována hrozba pokut ze strany České inspekce životního prostředí a Evropské unie, která by jistě měla dopad na každodenní život Pražana," uvedl generální ředitel Martin Doksanský ze společnosti SMP CZ, která je leaderem Sdružení ÚČOV Praha, vítězem výběrového řízení na výstavbu čistírny odpadních vod.

Tímto krokem by radní ukončili téměř 2,5 letý stav vyčkávání mezi investorem (Prahou) a sdružením firem, které podalo nejlepší nabídku, kdy sice byla podepsána smlouva o dílo, ale fakticky práce nemohly být zahájeny.

Témata: Praha | pokuty

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky