Léčba lidí pomocí lidských buňěk. V Ostravě se otevře nové výzkumné centrum

PrimeCell a.s., nejvýznamnější investor ve střední Evropě a České republice v oblasti Moderní terapie a vývoje lidských buněk, spěšně pokračuje ve výstavbě biotechnologického parku. 4MEDi – Biotech Park For Medical Innovations v hodnotě jedné miliardy korun bude dle předpokladů dokončen v prosinci 2013. Nachází se v areálu Fakultní nemocnice Ostrava. Poskytne pracovní příležitosti přibližně 150 vědcům a výzkumníkům v oborech biologie, medicíny a materiálového inženýrství. Jedná se o největší investici do oblasti Moderní terapie nejen v České republice, ale i v Evropě.

660
reklama

Světově unikátní centrum s plochou 6500 m2 bude vyvíjet léčivé přípravky Moderní terapie pro léčbu dosud nedostatečně léčených či neléčitelných onemocnění, a to pomocí lidských buněk a nových materiálů. Jedná se například o léčbu vážných ischemických chorob, diabetu či degenerativních onemocnění, jako jsou Alzheimer a roztroušená skleróza. Naváže tak na brněnské laboratoře Národního Tkáňového Centra a.s., které již v současné době léčivé přípravky z lidských buněk úspěšně vyrábí.

„Jako příklad bych rád uvedl, že v současné době dokončujeme přípravu nového produktu, který je určen pro léčbu kritické ischemie dolních končetin. Tento produkt bude vyráběn ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava právě v biotechnologickém parku 4MEDi Ostrava,“ uvedl Ing. Michal Zahradníček, MBA, předseda dozorčí rady společnosti PrimeCell a.s. a Centra buněčné terapie a diagnostiky a.s.

Výstavbu centra 4MEDi za 702 mil. Kč podpořila Evropská unie. „Projekt získal dotaci v hodnotě 400 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně z programu Prosperita,“ řekl Ing. Petr Očko, Ph.D. pověřený řízením agentury CzechInvest, která dotaci zprostředkovala. „V projektu spatřujeme vysokou přidanou hodnotu a věříme, že svého potenciálu bezezbytku využije,“ dodal Očko.

Centrum 4MEDi také významně přispívá do celkové hodnoty trhu výzkumu a vývoje v České republice, což přináší příležitosti i pro zahraniční investory a mimo jiné zvyšuje konkurenceschopnost České republiky ve zcela novém průmyslovém oboru výroby buněčných přípravků pro léčbu pacientů.

Park 4MEDi vzniká za úzké spolupráce státních vědecko-výzkumných institucí - Zdravotního ústavu v Ostravě, Fakultní nemocnice Ostrava a společností PrimeCell.

Spolupráce s institucemi vědy a výzkumu umožní úzké propojení akademické obce s komerčními subjekty, jejichž úkolem bude produkty dovyvinout a umožnit jejich použití pro pacienty. Bude se jednat jak o klinické testování, které dle evropské legislativy může trvat mnoho let a jehož cena se pohybuje v desítkách až stovkách miliónů Kč pro jeden produkt, tak také o výrobu a léčbu pacientů s využitím buněk.

Zahradníček dodal: „4MEDi je výjimečná příležitost pro Českou republiku. Pacientům v celé zemi zvýší možnosti kvalitní léčby díky využití lidských buněk. Vytvoří nová pracovní místa pro špičkové odborníky a zlepší konkurenceschopnost ostravského regionu a České republice na světovém trhu Moderní terapie, vědy a výzkumu.

Témata: věda
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky