Pokuta 100 milionů pro odpadové firmy. Uzavřely kartel!

Celkem čtyři společnosti působící v oblasti odpadového hospodářství dostaly od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) souhrnnou pokutu 100 milionů korun. Firmy A.S.A, van Gansewinkel, SITA CZ a AVE CZ odpadové hospodářství uzavřely podle středečních informací ÚOHS kartelovou dohodu.

660
reklama

"Soutěžitelé působící na trhu odpadového hospodářství a někteří i údržby komunikací si rozdělovali trh především prostřednictvím manipulace s výběrovými řízeními, což vedlo k narušení hospodářské soutěže. Verdikt obsahující zákaz plnění protisoutěžních dohod i zmíněné sankce je pravomocný," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Výsledné sankce pro jednotlivé účastníky kartelu, které vychází z jejich obratu generovaného na dotčených trzích, jsou následující: A.S.A., spol. s r.o. - 24 289 000 korun, van Gansewinkel, a.s. - 10 870 000 korun, SITA CZ, a.s. - 19 753 000 korun, AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - 41 667 000 korun.

Úřad odhalil zakázané dohody na základě vlastního šetření a v září 2010 zahájil správní řízení se společnostmi ASA, SITA a van Gansewinkel. Vloni pak bylo správní řízení rozšířeno o firmu AVE. V rámci vyšetřování úřad zjistil, že uvedení soutěžitelé si mezi lety 2007 a 2011 (SITA a van Gansewinkel pouze v letech 2008 až 2010) prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělovali zákazníky, když mezi sebou koordinovali svůj postup ve veřejných zakázkách v oblasti nakládání s odpady, resp. údržby komunikací.

Dohody nebyly uzavírány mezi všemi účastníky řízení současně, jednalo se o šest dvoustranných dohod, které se vázaly k zákazníkům a zadávacím řízením v odpadovém hospodářství, u společností ASA a AVE i k zakázkám na údržbu komunikací.

Úřad při neohlášené inspekci v prostorách firem zajistil důkazy, které ukázaly, že mezi jednotlivými soutěžiteli docházelo ke kontaktům, které postupně přerostly do koordinace postupu vůči zákazníkům, tedy do protisoutěžního jednání. To se projevovalo především podáváním tzv. krycích nabídek do výběrových řízení (předložení nabídky, jejímž cílem nebylo zakázku získat, ale pouze vytvořit dojem, že soutěž o zakázku probíhá) či nepodáváním nabídek a neoslovováním zákazníků konkurence poptávajících služby odpadového hospodářství.

Společnosti ASA a AVE v průběhu správního řízení zažádaly o aplikaci tzv. leniency programu. Výměnou za poskytnutí podstatných důkazů týkajících se protisoutěžního jednání jim byly sankce sníženy o 50, resp. o 30 procent.

Všichni účastníci řízení nadto požádali o uplatnění takzvaného narovnání, v jehož rámci uznali skutkový stav a právní kvalifikaci vymezenou Úřadem, za což jim byla snížena sankce o 20 procent.

Témata: pokuty

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky