Vláda zadluží stát? Bude muset požádat o vyslovení důvěry

Nový ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti, který přikazuje vládě při překročení státního dluhu 50 procent HDP požádat poslance o důvěru, projedná ve středu kabinet premiéra Petra Nečase (ODS). Spolu s ním se ministři budou zabývat i nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

660

"Hlavním cílem návrhu ústavního zákona je dosáhnout zdravých a dlouhodobě udržitelných veřejných financí České republiky, které jí poskytnou dostatečný prostor pro rozhodování při realizaci rozpočtové a fiskální politiky a zajistí respektování mezinárodních závazků," říká důvodová zpráva zákona.

Jakmile by výše dluhu České republiky stoupla na 50 procent HDP, musela by vláda požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Aktivní přístup ale ústavní zákon předpokládá už od překročení hranice 40 procent HDP. Od této hodnoty by mohl stát dávat záruky pouze na základě platných zákonů v den zadlužení nebo podle zákonů, který schválí nadpoloviční většina všech členů parlamentu.

Kraje a další samosprávné celky by měly hospodařit tak, aby jejich dluhy nepřekročily 60 procent průměru jejich celkových příjmů za poslední čtyři roky. Když se jim to nepovede, může jim stát dávat méně peněz z daní. "Zadržený výnos daní určených územnímu samosprávnému celku lze uvolnit pouze na splacení dluhových závazků územního samosprávného celku uzavřených před rokem, v němž došlo k zadržení," dodává zákon, který předkládá ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Ministři projednají také závěry NKÚ k hospodaření Lesů ČR, který prověřil 16 veřejných zakázek v hodnotě necelé miliardy korun. Lesy ČR podle něj porušily zákon o veřejných zakázkách ve dvou případech, ve věci nákupu vozů pro vedení podniku a v případě zakázky na dražby zbytného nemovitého majetku.

"Lesy ČR v součinnosti s MZe uskutečnily v roce 2010 směnu více než 1000 hektarů uceleného komplexu lesa v chráněné krajinné oblasti s fyzickou osobou za pozemky roztříštěné na devíti katastrálních územích po celé České republice. Tato směna nebyla v souladu s Programem scelování lesního majetku s právem hospodaření podniku Lesy ČR," uvádí zpráva NKÚ.

"Směna byla pro stát jednoznačně výhodná. Směnou za 1077 ha lesních pozemků získal stát 1410 ha lesních pozemků, tj. o 333 ha lesních pozemků více. Pozemky, které stát směnou získal, se nacházejí celkem v pouhých pěti územích, z toho 1270 ha, tj. 90 procent směněných pozemků tvoří dvě velká ucelená území," vysvětlovaly tehdy státní podnik. Vláda se bude zabývat i dalšími nálezy NKÚ, například kontrolou ministerstva vnitra.

Ministři projednají také první koncepci řešení problematiky Alzheimerovy choroby a jiných typů demencí. Jak stojí v návrhu, lidi 21. století sužují právě především choroby související s degenerací mozku. Česká republika v tomto ohledu není výjimkou. V roce 2010 hlásila naše země 111 tisíc nemocných s demencí, výhled na rok 2050 počítá s dvojnásobkem. V současné chvíli žije v České republice 130 tisíc obyvatel, které trápí syndrom demence v různém stupni. Přitom náklady na řešení jednoho takového případu se pohybují kolem jednadvaceti tisíc eur na rok. Koncepce přichází s návrhem, který by měl výdaje snížit a zároveň navýšit komfort pacientů. Chce věnovat zvýšenou podporu systému domácí péče, která je násobně levnější než ta institucionální a klade mnohem menší zátěž na psychiku nemocného člověka. Pečujícím osobám by stát měl pomáhat finančně i širokou paletou sociálních služeb a poradenství.

Koncepce počítá také s tím, že celá společnost podstoupí informační a etickou výchovu, aby se naučila zacházet se starými lidmi důstojně, což se promítne do působnosti praktických lékařů i osnov na všech stupních vzdělávání. Edukační moment považují ministerstva za klíčový, protože počet seniorů nad 65 let se má do roku 2020 navýšit na 2,2 milionu. Stejnou důležitost návrh přikládá rovněž výzkumu, protože dokud se česká věda nezačne podílet na mezinárodních bádáních, nebude mít přístup k jejich výsledkům. Cílem je vyvinutí metodiky včasné diagnózy, léčby a prevence neurodegenerativních chorob.

Zásadní budou změny v občanském zákoníku, mají posílit práva nemocných lidí, závislých na péči svých blízkých či profesionálů. Přestane existovat možnost zbavení svéprávnosti, protože byla v rozporu se zákony, které Česká republika ratifikovala.

Kromě toho se budou ministři zabývat také zprávou o plnění státního rozpočtu České republiky nebo návrhem vlády na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran.

Témata: vláda | státní dluh

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky