Bezradný devítiletý chlapec zdědil milionové dluhy, řítí se do exekuce

Bezplatné poradenství nabídla Exekutorská komora ČR matce devítiletého chlapce, který prý zdědil dluhy po svém otci a nyní mu hrozí exekuce. Komora o tom informovala v pondělí spolu s argumenty, které by měly lidem v podobné situaci pomoci.

Exekutorská komora připomněla, že každý dědic má právo odmítnout dědictví. Pokud víte, že spolu s dědictvím přijmete i dluhy, důkladně zvažte jeho převzetí. Vždy ale platí, že dědic ručí za zděděné dluhy pouze do výše zděděného majetku.

Komunikujte s věřitelem, radí dále Exekutorská komora ČR. Snažte se mu vysvětlit, že aktuálně nejste schopni platit své závazky. Věřitelé jako bytová družstva určitě budou jednat seriozně a s pochopením, zvlášť pokud se jedná o nezletilého dlužníka.

"Významnou roli v tomto příběhu může hrát opatrovnický soud. V případě, že nezletilý syn nebyl jediným dědicem, dědickou dohodu schvaluje opatrovnický soud. Ten měl také posuzovat případné předlužení dědictví. Souhlas opatrovnického soudu je pak nutný i v případě, že matka chce prodejem zpeněžit nemovitosti, jež syn zdědil," radí Exekutorská komora ČR.

Pokud matka získá souhlas opatrovnického soudu, a přesto se jí nepodaří prodat alespoň jednu nemovitost, aby zaplatila dluh, může se podle Exekutorské komory ČR obrátit s žádostí o pomoc na soudního exekutora. Ten může zrealizovat dražbu bytu a peníze, které zbudou po uhrazení dluhu, vrátí dědici.

Ačkoliv nejde o tento případ, exekuce, které soudy nařídily proti nezletilým, vnímá Exekutorská komora jako velmi problematické téma. Soudní exekutoři proto v těchto případech postupují obzvlášť citlivě a obezřetně, musejí však plnit svou zákonem danou povinnost – musejí respektovat rozhodnutí soudu.

"Bohužel, zákon nestanovuje, že za dluhy nezletilého odpovídá zákonný zástupce. Je proto na posouzení zákonodárců, zda je tento stav vhodný a společensky únosný," zakončila tisková mluvčí Exekutorské komory ČR Petra Báčová.

Témata: dědictví | exekuce

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky