Vládní reformy ničí domácí ekonomiku! A daňové ráje vzkvétají

Podle české koalice Social Watch podřezávají reformy současné vlády tuzemskou ekonomiku. Zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen v ČR prezentovala koalice spolu s hodnocením uplynulého ekonomického roku v Česku v úterý.

660
reklama

"Nezaměstnanost na deseti procentech, vládní reformy podřezávající domácí ekonomiku, asociální a protirodinná politika, odliv kapitálu z ekonomiky do daňových rájů a destrukce nástrojů ochrany životního prostředí," shrnula uplynulé ekonomické období v České republice ekonomka Ilona Švihlíková.

Podle koalice Social Watch byl ekonomický vývoj v ČR v roce 2011 zásadně ovlivněn vládní politikou rozpočtové konsolidace a návrhy reforem veřejného sektoru. Kvůli fiskální restrikci se propadá domácí poptávka a zpomaluje růst HDP.

"Česká republika zůstává enormně závislá na vnějším ekonomickém prostředí. Úsporná opatření vlády v podobě snižování sociálních výdajů a nárůst nepřímých daní - DPH - mají drastický dopad na seniory a seniorky, kterým hrozí propad do chudoby i bezdomovectví," tvrdí Švihlíková.

Člen Tax Justice Network Tomáš Tožička doplnil, že v daňových rájích kvůli nelegálním daňovým únikům mizí z ČR na 140 miliard korun ročně a nejméně dalších 50 miliard odtéká bez zdanění kvůli tomu, že se 1300 českých firem vyhýbá placení daní s využitím daňových rájů a takzvaných off-shorových center. "Stát tím přichází o 40 miliard ročně na daních a společně s tím, že tyto peníze nenávratně mizí z české ekonomiky, ztrácíme desítky tisíc pracovních míst," uvedl Tožička.

Podle vyjádření Social Watch současná státní politika negativně ovlivňuje rovněž postavení žen ve společnosti, zejména matek na rodičovské dovolené a matek malých dětí. Rodičovský příspěvek v nejčastěji vyplácené tříleté variantě byl zkrácený celkově o 16 tisíc korun a zároveň je v současné době zakázaný souběh čerpání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči pro rodiče handicapovaných dětí. To podle koalice Social Watch přináší významné zhoršení ekonomické situace těchto rodin a především žen, které nejčastěji zůstávají na plný úvazek v domácnosti.

"Ekonomické a sociální postavení rodin komplikuje i zvýšení DPH, které s sebou nese růst cen potravin, hygienických potřeb a léků, které tvoří velkou část rozpočtů rodin s předškolními dětmi," uvedla Marcela Adamusová zabývající se sekcí genderové nerovnosti v seskupení Social Watch.

V oblasti životního prostředí hodnotí Social Watch změny v roce 2011 jako systematickou snahu o destrukci politiky ochrany životního prostředí. "Z ministerstva životního prostředí a dalších institucí byly propuštěny stovky odborníků a odbornic," uvedl Milan Štefanec, odborník na životní prostředí koalice Social Watch.

Štefanec také upozornil, že vládní rozhodnutí mají za následek například bezplatné rozdání emisních povolenek v hodnotě 47,5 miliardy korun převážně velkým průmyslovým a energetickým společnostem. Tím se podle jeho slov stát připravil o významné prostředky na environmentální i sociální opatření. "Ministerstvo životního prostředí nejenže nerozšířilo území Národního parku Šumava, které má nejvyšší stupeň ochrany, naopak ministr prosazuje jeho razantní zúžení," zakončil Štefanec.

Společenství Social Watch je součástí mezinárodní koalice, která organizuje národní platformy ve více než 90 zemích světa. Smyslem sítě je monitorovat lidská práva a genderovou rovnost v zemích zapojených do projektu. Koalice zároveň sleduje globální problematiku nejen ekonomického úpadku.

Témata: vláda
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky