Česko má dočerpat z fondů EU 8,6 miliardy eur

Z evropských fondů zbývá České republice dočerpat posledních 8,6 miliardy eur (219,9 miliardy korun). V pondělí o tom informovala společnost KPMG, podle jejích údajů byly s žadateli o dotace z ČR podepsány během uplynulých pěti let smlouvy za 22,2 miliardy eur (567,65 miliardy korun).

660

Z finančních prostředků alokovaných pro Českou republiku v operačních programech Evropské unie na roky 2007 až 2013 bylo prozatím vyčerpáno 72 procent. Z celkových 30,8 miliardy eur bylo příjemcům dotací reálně proplaceno 39 procent, což představuje 11,9 miliardy eur (304,28 miliardy korun).

Podle informací KPMG se z hlediska čerpání dotací se Česká republika se 72 procenty nasmlouvaných projektů řadí na páté místo mezi zeměmi střední a východní Evropy.

„Podíl nasmlouvaných dotací i jejich vyplácení odpovídají časovému průběhu sedmiletého plánu. Zdá se, že se nám podaří využít veškeré prostředky, které nám Evropská unie nabízí. Samozřejmě za předpokladu, že dokážeme napravit chyby v žádostech či připravit náhradní projekty,“ domnívá se Eva Racková.

Dotační programy fungují na principu předfinancování ze státního rozpočtu a teprve následně jsou realizované projekty proplaceny z peněz Evropské komise. Částka, kterou Česká republika z evropských fondů zatím obdržela, je proto výrazně nižší, jedná se přibližně o 5,5 miliardy eur (140,63 miliardy korun), tedy o necelou polovinu prostředků dosud vyplacených příjemcům dotací. Další proplácení přitom bylo vzhledem k nesrovnalostem a podezřením na zmanipulování při čerpání dotací začátkem března Evropskou komisí pozastaveno.

„Hrozí tak, že stát bude muset část kontrahovaných projektů zaplatit ze svého rozpočtu. Řešením by mohlo být převedení prostředků z problematických operačních programů do těch, které fungují dobře. Každopádně je třeba jednat rychle, protože období, pro které jsou finanční prostředky alokovány, končí s koncem roku 2013,“ vysvětluje Eva Racková, Partner odpovědný za služby pro veřejnou správu, KPMG Česká republika.

Témata: Česko | EUR

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky