Blíží se doba vašeho odchodu do důchodu? Co všechno musíte doložit

Blíží se doba vašeho odchodu do důchodu? Nejste si jistí, zda máte odpracovaný dostatečný počet let? Pro přechod do penze potřebujete celou řadu dokumentu, které se týkají třeba doby vašeho studia či doby péče o dítě. Je proto vhodné předem si zjistit, jaké materiály si připravit, abyste se vyhnuli stresům a zbytečným starostem.

Ilustrační fotografie
reklama

Každý občan bez ohledu na věk má od roku 2015 možnost kdykoliv a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Potřebné informace mohou Češi získat na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Máte tak možnost zkontrolovat si, že zaměstnavatel ČSSZ potvrdil dobu vašeho důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši.

Aby lidé mohli nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, musí se přihlásit do ePortálu ČSSZ. Pokud chcete tuto službu využít, musíte si nejprve zřídit datovou schránku. Bez ní se k důvěrným informacím, které o vás vede ČSSZ, nedostanete. Zažádat o datovou schránku je možné například na pobočkách Czech Point. Zřízení je zdarma a pokud si v ní nebudete aktivovat konkrétní placené služby, je zdarma i její využívání.

Nemáte datovou schránku? Nevadí

ČSSZ navíc v těchto dnech bezplatně rozesílá přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Informace důležité pro budoucí důchod tak poputují k téměř 100 tisícům lidí. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Kromě náhledu na toto „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).

V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu, tak ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistíte, zda v evidenci ČSSZ máte všechny doklady o vaší pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění – jinými slovy odpracované roky, případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986.

Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tedy o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud objevíte nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, můžete je tedy včas začít řešit.

Připravte si potřebné dokumenty s předstihem

Doplnění těchto informací je důležité především proto, abyste nebyli zaskočeni, když budete o důchod skutečně žádat. Můžete si tak předem ověřit, zda budete mít pro nárok na důchod odpracovaný dostatečný počet let. Je třeba vědět, že i doklady o dobách, které ČSSZ ve své evidenci standardně nemá (zejména jde o dobu studia a období péče o děti), jsou pro důchod důležité. Ty se dokládají sice až při žádosti o důchod, je však potřeba s jejich předložením počítat a mít je připravené, aby budoucí vyřízení žádosti o důchod mohlo proběhnout rychle a hladce.

Jestliže si nejste jistí, jak případné mezery v přehledu dob pojištění doložit, kde získat chybějící doklady, nebo zda dokumenty, které správa má, budou dostačující, můžete se obrátil na okresní správu sociálního zabezpečení nebo call centrum ČSSZ, kde vám odborníci poradí a poskytnou konkrétní pomoc. Také vám vysvětlí, které doklady ČSSZ může zaevidovat v předstihu a které je třeba předložit až při sepisování žádosti o důchod.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky