Máte nárok na důchod? Toto čeká muže ročníku 54 a ženy 57

Obdrželi jste vy nebo váš známý či příbuzný od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zásilku a v ní našli přehled dob důchodového pojištění? Věnujte mu pozornost, vyplatí se údaje v něm uvedené důkladně prostudovat.

Důchodci, ilustrační fotografie
reklama

Přehled dob důchodového pojištění obsahuje totiž údaje důležité pro budoucí nárok na důchod i jeho výši. Díky němu si každý může mj. zkontrolovat, že jeho zaměstnavatel (současný i minulý) potvrdil ČSSZ dobu důchodového pojištění (tzv. odpracované roky) a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši.

Automaticky, aniž by museli žádat, rozesílá ČSSZ mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ.

Jak postupovat, když se v dobách pojištění vyskytnou „mezery"?

Některé doby lze zdokladovat ihned. U jiných je to ale možné až při podání žádosti o důchod, což se nejčastěji týká např. doby péče o dítě do 4 let věku. Tato situace nastává zpravidla u žen. Pokud v přehledu dob není období doby péče o dítě do 4 let věku uvedeno, není to žádný důvod k panice, protože tato skutečnost se řeší až v okamžiku sepisování žádosti o důchod.

Zaměstnání se dokládá evidenčním listem důchodového pojištění (ELDP)

Pokud zjistíte, že vám v evidenci ČSSZ chybí období, kdy jste byli prokazatelně zaměstnáni, můžete tuto situaci začít řešit hned. Obraťte se na konkrétního zaměstnavatele, který ELDP nezaslal ČSSZ, a požádejte ho, aby svou povinnost dodatečně splnil. Pokud zaměstnavatel nekomunikuje nebo podnik (firma) již neexistuje, můžete se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě vašeho trvalého pobytu. Existujícího zaměstnavatele OSSZ vyzve k dodatečnému doložení ELDP. V případě zaniklého zaměstnavatele OSSZ poradí, jakým dalším způsobem je možné chybějící dobu zaměstnání prokázat. Máte-li k dispozici náhradní doklady (např. mzdové listy, výplatní pásky, zápočtové listy apod.), předložte je OSSZ, která vyhodnotí, zda postačí k rekonstrukci chybějícího ELDP. Pokud ano, bude o tuto dobu vaše konto pojištění doplněno.

Dobu podnikání předává do evidence ČSSZ příslušná OSSZ

Není-li v přehledu „odpracovaných roků" uvedena doba, kdy jste vykonávali samostatnou výdělečnou činnost (tj. podnikali jste nebo byli tzv. na volné noze), může být příčinou např. v minulosti nezaplacený doplatek pojistného, neodevzdaný Přehled OSVČ, případně jiný důvod. Je třeba se obrátit na OSSZ příslušnou dle místa vašeho trvalého pobytu. Zde vám podají vysvětlení a poradí, zda a jakým způsobem je možné situaci řešit. Bude-li nedostatek odstraněn, OSSZ předá údaje o době samostatné výdělečné činnosti do evidence ČSSZ.

Jakým způsobem a kdy neevidované doby doložit, poradí, vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ, klientského centra při ústředí ČSSZ nebo call centra ČSSZ - telefonní číslo: 257 062 860.

Témata: důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky