Důchodci, toto je průměrná penze. Dosáhnete na ni?

Podle statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) bylo ke konci června v České republice evidováno 2 866 146 důchodců, kterým byly vypláceny důchody starobní, invalidní, pozůstalostní. V prvním pololetí 2014 dosáhla průměrná výše starobního důchodu 11 050 Kč. Muži pobírali v průměru o 2 200 Kč vyšší důchod než ženy.

Důchodci, ilustrační fotografie
reklama

Podle statistik ČSSZ pobíralo z celkového počtu důchodců starobní důchod 2 353 691 osob. To znamená, že na jednoho starobního důchodce připadalo 2,1 poplatníka. Počet poplatníků na jednoho starobního důchodce je poslední 3 roky stabilní a pohybuje se na úrovni 2,1.

Průměrná výše starobního důchodu k 30. 6. 2014 činila 11 050 Kč, z toho u mužů 12 237 Kč a u žen 10 028 Kč (jedná se o sólo vyplácené starobní důchody vč. předčasných, bez souběhů s důchody pozůstalostními). Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 274 Kč, pro invaliditu druhého stupně 6 678 Kč a prvního stupně 5 964 Kč. Vdovský důchod vyplácený samostatně činil průměrně 7 247 Kč, vdovecký důchod 6 284 Kč a sirotčí důchod 5 685 Kč.

Z počtu starobních důchodů, které ČSSZ začala vyplácet v průběhu ledna až června 2014, bylo více než 26 % předčasných starobních důchodů. ČSSZ rozhodovala o důchodech v průměru za 37 dnů v období leden až červen 2014. Delší dobu řízení vykazovaly invalidní důchody (cca 56 dnů), kde vlastnímu rozhodnutí o nároku na důchod předchází posouzení zdravotního stavu. Za prvních šest měsíců lidé podali 112 612 nových žádostí o důchod. 

Ke stejnému datu vyplatila ČSSZ celkem 3 488 957 důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních. Kromě toho ČSSZ vyplácela důchody 82 432 důchodcům do zahraničí, a to do 87 zemí světa. Na dávkách důchodového pojištění bylo v prvním pololetí 2014 vyplaceno 180,76 miliardy Kč, z toho 80,7 % tvořily výdaje na starobní důchody.

Témata: důchodci | důchody
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky