Důchodce jde do práce: Co ho čeká?

Důchody příští rok vzrostou průměrně o čtyřicet pět korun. Přiměla vás tato neradostná zpráva k úvahám o přivýdělku? Nebo se chcete penze nepenze normálně vrátit do práce? Vše důležité o pravidlech přivýdělku, zaměstnání a podnikání v důchodu najdete v následujícím přehledu.

660

Chcete si k důchodu přivydělat nějakou korunu a zajímá vás, jestli vám stát a zákon kladou nějaké limity? Záleží, jestli jste v důchodu předčasném, nebo už jste dosáhli řádného důchodového věku. V prvním případě totiž máte trochu svázané ruce: nesmíte mít výdělek, který zakládá účast na nemocenském pojištění nebo ze kterého platíte sociální pojištění. To znamená, že především nesmíte do normálního zaměstnaneckého poměru a vaše případné podnikání bude opravdu jen maličké. Jinak se s předčasným důchodem rozloučíte. Jakmile ovšem dosáhnete důchodového věku, můžete k důchodu pracovat i podnikat bez omezení.

Jak si můžete přivydělat při předčasném důchodu

Pokud si chcete v předčasném důchodu legálně přivydělat, nabízejí se v podstatě čtyři možnosti, které splňují podmínku o nemocenském a sociálním pojištění. Rozebereme si je podrobněji.

Dohoda o provedení práce do deseti tisíc

Snad vůbec nejčastější způsob přivýdělku předčasného důchodce je dohoda o provedení práce (DPP). Uzavřít ji můžete s libovolným počtem „zaměstnavatelů“, s každým však maximálně na tři sta hodin ročně. Když měsíční odměna z dohody nepřesáhne deset tisíc korun, neodvádí se z ní zdravotní a sociální pojištění – podmínka pro předčasné důchodce je tedy splněna. Dohod o provedení práce můžete mít i víc, jen pozor na to, pokud jich víc uzavřete s jedním „zaměstnavatelem“. V takovém případě platí, že sociální pojištění se odvádí, když hranici deseti tisíc přesáhne součet výdělků z dohod o provedení práce uzavřených s týmž subjektem.

Dohoda o pracovní činnosti s odměnou nižší než 2500 korun

Další alternativou pro přivýdělek při předčasném důchodu je práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Tu můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu běžné týdenní pracovní doby – tedy dvacet hodin týdně (průměr se počítá za celou dobu platnosti dohody o pracovní činnosti, nejdéle však za 52 týdnů). Pokud měsíční odměna nedosáhne hranice 2500 korun, neodvádíte z výdělku vy ani zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění.

Podnikání s ročním ziskem do 62 121 korun

Při pobírání předčasného důchodu můžete i podnikat. Ovšem tak, aby vám nevznikala povinnost platit sociální pojištění. V praxi to znamená, že vaše příjmy po odečtení výdajů nesmí překročit rozhodnou hranici, která pro letošní rok dosahuje 62 121 korun. Tato částka se ovšem poměrně snižuje (o jednu dvanáctinu) za každý měsíc, kdy samostatnou výdělečnou činnost nevykonáváte.

Příležitostný přivýdělek do dvaceti tisíc za rok


Poslední legální variantou přivýdělku při předčasném důchodu je příležitostný příjem, v rámci kterého si ročně nevyděláte víc než dvacet tisíc korun (jedná se o příjem před odečtením výdajů). Jde o jednorázové činnosti, na které nemáte živnostenský list, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti ani jiný papír. Takový příjem se nedaní, nepřiznává, ani nepodléhá sociálnímu nebo zdravotnímu pojištění. Nesmí se však jednat o pravidelnou a opakovanou činnost.

Důchodce a zaměstnání

Pokud jste v předčasném důchodu a vrátíte se do zaměstnání, ztratíte na pobírání předčasného důchodu nárok. Sociálce změnu musíte ohlásit. Pokud tak neučiníte a sociálka na to dodatečně přijde, budete muset neoprávněně vyplacený důchod vrátit. Jakmile ovšem dosáhnete řádného důchodového věku, můžete si k němu vydělávat nebo přivydělávat bez omezení.  Od roku 2010 se dokonce jako důchodce můžete nechat zaměstnat i na dobu neurčitou. Administrativy se nemusíte bát, když zaměstnavateli podepíšete prohlášení k dani, vyřídí veškerou daňovou agendu za vás.

Od roku 2013 ovšem pracující důchodci nemohou (na rozdíl od ostatních zaměstnanců) uplatňovat daňovou slevu na poplatníka, která nyní dělá 24 840 Kč za rok, respektive 2070 korun měsíčně – čistá mzda se jim kvůli tomu snížila.

Pokud budete v důchodu pracovat dost dlouho, budete moct požádat o zvýšení důchodu. Žádat o něj můžete po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti, ze které se odvádí pojistné na důchodové pojištění (případně po jejím skončení). Sociálka vaší žádosti vyhoví v případě, že jste získali alespoň 360 kalendářních dní výdělečné činnosti zakládající účast na sociálním pojištění. Do této doby se ovšem nezapočítávají doby neplaceného volna, doby dočasné pracovní neschopnosti a ošetřování člena domácnosti. Zvýšení důchodu pak dosahuje za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činností 0,4 % výpočtového základu.

Důchodce pracuje „na dohodu“

Člověk v řádném starobním důchodu si může přivydělávat na dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti stejně jako člověk, který je v důchodu předčasném. Platí tedy stejná pravidla, jako jsme si popsali výše. S tím rozdílem, že není třeba dodržet hranici deseti tisíc měsíčně u DPP a dva a půl tisíce měsíčně u dohody o pracovní činnosti. Jen je třeba počítat s tím, že pokud si na dohodu o pracovní činnosti vyděláte víc než deset tisíc korun hrubého, bude za vás muset zaměstnavatel odvést také zdravotní a sociální pojištění, čímž se výsledná čistá mzda sníží. V případě dohody o pracovní činnosti se musí pojistné odvádět, jakmile měsíční odměna dosáhne 2500 korun.

Zdanění výdělku (a to platí shodně pro řádné i předčasné důchodce) se odvíjí od toho, zda na daný měsíc podepíšete či nepodepíšete prohlášení k dani a zda měsíční odměna přesáhla či nepřesáhla pět tisíc korun. Když u odměny do pěti tisíc korun prohlášení nepodepíšete, zaměstnavatel vám z odměny strhne patnáctiprocentní srážkovou daň a vy už nemusíte dál nic řešit ani výdělek nikde vykazovat. Když prohlášení podepíšete, strhne vám patnáctiprocentní zálohovou daň. Po konci roku vám pak vydá potvrzení o příjmu a vy příjem zahrnete do svého daňového přiznání, případně do ročního zúčtování. Jelikož důchodci od letošního roku nemohou uplatnit základní slevu na dani (tzv. slevu na poplatníka), není už tato varianta tak výhodná jako dřív, kdy penzistům po uplatnění slevy mnohdy vyšla nulová daň a přeplatek za zálohy jim byl vrácen.

Pokud odměna z dohody o pracovní činnosti přesáhne pět tisíc korun, strhne vám zaměstnavatel patnáctiprocentní srážkovou daň a opět se můžete rozhodnout, zda u něj podepíšete přihlášení k dani – v takovém případě opět budete moct na daný příjem uplatnit slevy na dani (vyjma slevy na poplatníka). Obecně přitom platí, že jednu slevu na dani lze uplatnit pouze u jednoho příjmu, čili pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pokud budete mít v jednom měsíci dva příjmy daněné zálohovou daní – čili například budete pracovat na dohodu pro dva různé zaměstnavatele, budete muset na začátku následujícího roku podat daňové přiznání. Když u vás k souběhu činnosti u dvou a více zaměstnavatelů nedojde, může za vás daňové záležitosti vyřídit poslední zaměstnavatel formou ročního zúčtování.

Celý článek zde

Témata: důchodci

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky