Důchodci pozor: Penze se začnou dorovnávat. Týká se to i vás?

Finanční situace českých důchodců není nikterak veselá. Ceny v obchodech míří vzhůru a stát nestíhá navyšovat důchody dostatečně rychle. O zvýšení svého starobního důchodu si proto v posledních letech zažádalo téměř 95 tisíc seniorů, většina uspěla.

660

Jen za první pololetí letošního roku si žádost o vyšší důchod podalo 22 052 lidí. „Většině žádostí jsme mohli vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné pracujícím důchodcům důchod zvýšit,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Lidem, kteří před rozpadem československé federace pracovali na Slovensku nebo pro slovenské firmy, bude stát opět dorovnávat jejich nižší starobní penze. Nárok na dorovnávací příspěvek mají ti, kteří v někdejším Československu platili sociální odvody aspoň 25 let a za Česka před rokem 1996 aspoň rok. Normu podepsal prezident Miloš Zeman. Průměrná výše příspěvku se bude pohybovat kolem 1100 korun měsíčně a týkat se bude zhruba 10.000 lidí.

 Kdy je možné o zvýšení důchodu požádat?

O zvýšení dávek za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné žádat buď po dvou letech souvislého chození do práce (za které se odvádí pojistné na důchodové pojištění), nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je přitom rozhodné získání 360 kalendářních dní výdělečné činnosti.

 „Do doby výdělečné činnosti se pro účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani omluvené doby dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti,“ doplnila Buraňová.

 O kolik je možné si polepšit?

 Navýšení procentní výměry starobního důchodu činí 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných kalendářních dní. Při průměrném předdůchodovém platu 24 tisíc korun měsíčně si tak důchodce může polepšit o necelou stokorunu měsíčně za každý další odpracovaný rok. Na zvýšení důchodu přitom kvůli právní úpravě nemá vliv doba odpracovaná před rokem 2010.

 Pracující důchodci si přitom musí dát pozor, protože ke zvýšení jejich důchodů nedochází automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Tu je možné podat na okresní správě sociálního zabezpečení, případně zaslat přímo na ústředí ČSSZ.

Témata: důchody

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky