Neplaťte zbytečně vyšší daně. Víte, jaké slevy uplatnit?

Stát vybere ročně na daních desítky miliard korun. V Česku stále existují tisíce lidí, kteří platí daně vyšší, než musí. Jsou mezi nimi především poplatníci, kteří si daňové přiznání vyplňují sami, těch je kolem 25 procent. Nevyužívají totiž všechny slevy a položky snižující základ daně, na které mají nárok.

Ilustrační fotografie
reklama

Základní sleva

Nárok na základní slevu má naprosto každý poplatník. Ať už se jedná o zaměstnance, podnikatele, studenta, ženu na mateřské dovolené nebo třeba důchodce či cizince. „Základní slevu na dani ve výši 24 840 korun mohou uplatnit všichni poplatníci. Slevu je možné uplatnit v plné výši bez ohledu na to, jak dlouho v kalendářním roce výdělečná činnost trvala. K uplatnění této slevy není třeba nic dokládat. V případě, že slevu uplatňuje zaměstnavatel za zaměstnance, je třeba podepsat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti,“ vysvětlila Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Manželská sleva

Pokud příjmy jednoho z manželů za rok 2016 nedosáhly 68 tisíc, může na něj druhý z páru v daňovém přiznání uplatnit slevu. „Slevu ve výši 24 840 korun je možné uplatnit na manželku, manžela nebo registrovaného partnera, který s poplatníkem sdílí společnou domácnost. Slevu na manželku si nemůže odečíst osoba samostatně výdělečně činná, pokud v daném zdaňovacím období využívá takzvané výdajové paušály. V daňovém přiznání podávaném příští rok ale už tyto slevy uplatnit budou moci. Pokud je partner držitelem průkazu ZTP/P, částka se zdvojnásobuje,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Sleva na dítě

Podle Českého statistického úřadu žijí v České republice téměř dva miliony lidí ve věku do 26 let. Pokud sdílejí společnou domácnost s rodiči a ti je vyživují, mohou si na ně rodiče uplatnit slevu. „V daňovém přiznání za rok 2016 mohou poplatníci uplatnit slevu na dítě až 20 604 korun. Sleva pro první dítě je 13 404 korun, sleva na druhé činí 17 004 korun ročně, na třetí a každé další může jeden rodič uplatnit slevu 20 604 korun ročně. V případě, že rodič dítě nevyživoval po celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné,“ řekla Blanka Štarmanová.

Studentská sleva

Také studenti středních a vysokých škol si mohou daňové přiznání snížit. Podmínkou je, aby docházeli na denní studium. „Student si může snížit daň až o 4020 korun. Pokud nestudoval celý rok, sníží si daň o 335 korun za každý měsíc, na jehož počátku studentem byl. Slevu si započtou studenti, kteří mají příjmy a platí daně, a to i v případě, že jejich rodiče si na ně započítávají slevu na vyživované dítě,“ popsala Blanka Štarmanová.

Sleva za školkovné

Ať už dítě navštěvuje státní nebo soukromé předškolní zařízení, rodiče si mohou z daní odečíst částky zaplacené předškolnímu zařízení za umístění dítěte. „Slevu uplatňuje jeden z rodičů a maximální sleva za rok 2016 činí 9900 Kč. Tuto slevu si mohou odečíst i podnikatelé, kteří náklady odečítají paušálem. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z předškolního zařízení o platbách. Slevu nelze uplatnit na platby za obědy nebo speciální kurzy, například za plavání nebo lekce cizího jazyka,“ upřesnila Blanka Štarmanová. 

Sleva pro zdravotně postižené

Invalidní důchod pobírá v Česku kolem 460 tisíc lidí. Získání invalidního důchodu ale nevylučuje možnost přivýdělku a následnou možnost snížení daní. „Vyšší slevu si mohou uplatnit invalidní důchodci, pokud mají výdělky, ze kterých by měli platit daň z příjmů. Výše slevy se liší podle stupně invalidity. Invalidní důchodce 1. a 2. stupně si může odečíst 2520 korun za rok, invalidní důchodce 3. stupně 5040 korun za rok a držitel průkazu ZTP/P 16 140 korun za rok. Doložit je třeba kopii dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Odpočet za hypotéku

Tuzemské banky poskytly loni lidem rekordních 112 tisíc hypoték za 218,3 miliardy korun. Také úroky z hypotéky je možné uplatnit jako slevu v daňovém přiznání. „Pokud poplatník splácí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, může si v rámci jedné domácnosti ze všech úvěrů odečíst až 300 tisíc korun, což ve výsledku znamená až o 45 tisíc korun nižší daň z příjmu. Daňový základ se snižuje o zaplacené úroky, nikoliv o celkovou výši splátek. K daňovému přiznání je třeba připojit potvrzení z banky o zaplacených úrocích. To dostane poplatník od banky automaticky,“ sdělila Blanka Štarmanová.

Snížení základu daně – pojištění

Penzijní připojištění se státním příspěvkem má přes 4,1 milionu Čechů. Celkem mají v takzvaných transformovaných fondech uloženo na penzi téměř 353 miliard korun. „Také penzijní připojištění se státním příspěvkem patří mezi odečitatelné položky. Za něj lze z daňového základu odečíst až 12 tisíc korun. K uplatnění slevy je třeba doložit potvrzení z penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích. Stejnou částku je možné odečíst za příspěvky na životní pojištění. Povinnou přílohou daňového přiznání je potvrzení o zaplaceném pojistném,“ řekla Blanka Štarmanová.

Snížení za vzdělávání

Od daňového základu lze odečíst i úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Ne každý vzdělávací kurz ale splňuje podmínky. Obor, o který si člověk rozšiřuje své vzdělání, musí souviset s jeho povoláním či podnikáním. Odečíst je možné až deset tisíc korun za rok, zdravotně postižení o pět tisíc korun více. Je třeba doložit potvrzení o úhradě zkoušky,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Sleva za EET

V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb mohou podnikatelé jednorázově uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši pěti tisíc korun na pořízení a provoz systému. „Slevu mohou uplatnit pouze fyzické osoby, a to za zdaňovací období, ve kterém poprvé zaevidovaly tržbu, kterou měly povinnost podle zákona evidovat. Nárok na slevu není třeba dokládat fakturami za nákup pokladního zařízení či softwaru,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Odboráři

Statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ukazují, že čeští zaměstnanci patří k nejméně angažovaným v Evropské unii, pokud jde o členství v odborech. Zatímco v severských státech jsou zapojeny dvě třetiny pracovníků, v Rakousku 27,4 procenta a v Německu 17,9 procenta, v Česku jen 13,4 procenta. Členové si díky příspěvkům každoročně snižují daně. „Členové odborové organizace si mohou snížit daňový základ o členské příspěvky zaplacené během roku, a to až o tři tisíce korun. Současně to však nesmí být víc než 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti za rok,“ popsala Blanka Štarmanová.

Charita

Skoro miliardu a půl ročně věnují Češi na charitu. Firmy pak další 2,2 miliardy korun. To jsou hodnoty, které se odepisují z daní, skutečná výše příspěvků může být vyšší. Nejsou v ní totiž započteny dárcovské SMS ani peníze vhozené do charitativních kasiček. Slevu na dani lze uplatnit jen za dar, který je poplatník schopen doložit. „Na základě potvrzení o poskytnutí daru lze odečíst dar organizacím, které poskytují zdravotní služby, provozují školská zařízení, vedou zařízení pomáhající handicapovaným občanům nebo zvířecí útulky. Odečíst lze i darované peníze, které slouží na nákup zdravotnických, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Úhrnná hodnota všech darů u fyzických osob v příslušném zdaňovacím období musí činit alespoň tisíc korun nebo převýšit dvě procenta základu daně. Nejvýše je možné odečíst 15 procent daňového základu. V případě, že si chce dar odečíst právnická osoba, musí být jeho hodnota minimálně dva tisíce korun, maximálně lze pak odečíst deset procent ze základu daně,“ uvedla Blanka Štarmanová.

Krev a kostní dřeň

Speciální skupinu tvoří dárci krve a lidé, kteří vstoupí do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk. „Za každé bezplatné darování krve či krevních derivátů je možné snížit základ o dva tisíce korun. Snížit daně si mohou i dárci orgánů, odběr orgánu se oceňuje částkou dvacet tisíc korun,“ uzavřela Blanka Štarmanová.

Témata: daně | ekonomika | MoneyMAG.cz
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky