Obecní strážníci získají nárok na odchodné. Sněmovny by měla novelu schválit

Obecní strážníci patrně získají nárok na odchodné. Sněmovna by jej měla podle dnešního doporučení bezpečnostního výboru schválit v poslanecké novele, jež mimo jiné zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje také podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. Sněmovna bude předlohu schvalovat na březnové schůzi.

Poslanecká sněmovna

Na odchodné z obecních rozpočtů by podle pozměňovacího návrhu Jiřího Maška (ANO), Zdeňka Ondráčka (KSČM) a Jana Bartoška (KDU-ČSL) měli nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné by činilo jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu. Úpravy podpořili všichni přítomní členové výboru.

Nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů předlohy zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. Bezpečnostní výbor se dnes postavil záporně ke snaze poslankyně Ivany Nevludové (Jednotní, dříve SPD) tuto část z novely vypustit. Nevludová tvrdí, že nový důvod ztráty spolehlivosti by byl "ohebný" a použitelný na kohokoli, kdo "svobodně vyjádří svůj názor" například na shromáždění nebo na internetu.

Za spolehlivé by se podle novely nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí a nosit ve službě soukromou pistoli.

Předloha by zavedla postih až 100.000 korun pro podnikatele, kteří by neumožnili strážníkům vstup do svých pohostinství nebo heren, a to i mimo provozní dobu. Sankce až 20.000 Kč by hrozila obcím, které by pověřily plněním úkolů strážníka člověka, jenž nemá potřebné osvědčení. Lidé, kteří by se za strážníky vydávali, by mohli dostat pokutu až 3000 korun.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky