Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Celkový majetek státu loni stoupl na 5,85 bilionu Kč

Ministerstvo financí
Ministerstvo financí
Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Celkový majetek České republiky ke konci loňského roku činil 5,85 bilionu korun, meziročně tak stoupl o 4,2 procenta. Jde zejména o stavby, pozemky, movité věci nebo peníze na účtech. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, o které informovalo ČTK ministerstvo financí. Česko jako účetní celek zároveň předloni vykázalo především kvůli dopadům pandemie ztrátu 199 miliard korun, o rok dříve bylo v zisku zhruba 151 miliard korun.

"Jde o první konsolidované účetní výkazy státu, které jsou zejména za druhou polovinu roku 2020 už výrazně ovlivněny průběhem covidové pandemie. Zřejmé je to zejména u závazků z vydaných státních dluhopisů, u státních dopravců jako Letiště Praha či České dráhy a samozřejmě u nákladů na transfery jednotlivých ministerstev, které poprvé v historii země překonaly hranici jednoho bilionu korun," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako kdyby šlo o jednu ekonomickou jednotku. Zahrnuto v tom je 18.159 jednotek, tedy ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou. "Nejvýznamnějšími účetními jednotkami státu z pohledu podílu na stavu aktiv a pasiv byly v roce 2020 ministerstvo financí, Skupina ČEZ, hlavní město Praha, Ředitelství silnici a dálnic a Státní fond dopravní infrastruktury," uvedl náměstek ministryně financí pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Materiál uvádí, že největší vliv dopadů pandemie na účetní výkazy za Českou republiku byl u závazků z vydaných dluhopisů, kde se projevilo především emitování dluhopisů ministerstva financí. Další vliv mělo hospodaření státu, kdy schodek státního rozpočtu loni stoupl na 367,4 miliardy korun. "U celkových nákladů došlo k nárůstu proti roku 2019 o 19,9 procenta na 3,39 bilionu korun, zatímco u celkových výnosů pouze o sedm procent na 3,19 bilionu korun, což mělo dopad na konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období," uvádí zpráva.

Závazky státu ke konci roku 2020 stouply meziročně o 14 procent na 3,4 bilionu korun, z toho vydané dlouhodobé státní dluhopisy činily 1,94 bilionu korun.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR:

2020

2019

Příspěvkové organizace

10.351

10.357

Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti

7018

7028

Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj.

504

492

Organizační složky státu a státní fondy

286

286

Celkem

18.159

18.163

Přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mld. Kč)

Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu

2020

2019

Změna v %

Aktiva netto

5846,0

5612,0

4,2

Stálá aktiva

4468,0

4316,7

3,5

Oběžná aktiva

1378,0

1295,3

6,4

Pasiva

5846,0

5612,0

4,2

Vlastní kapitál

2209,9

2407,4

-8,2

Cizí zdroje

3636,1

3204,6

13,5

Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu

Celkové výnosy

3194,8

2985,2

7,0

Celkové náklady

3393,7

2830,8

19,9

Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období

-199,4

150,8

-232,2

Zdroj: MF

Témata:  Ministerstvo financí

Aktuálně se děje

28. května 2024 12:00

27. května 2024 11:26

26. května 2024 11:09

Evropské banky v Rusku vícenásobně navyšují své tamní zisky, ovšem díky Putinově válečné ekonomice

Dny Raiffeisenbank v Rusku jsou zřejmě sečteny. Vláda USA nyní „Rajfce“ hrozí, že ji odpojí od dolaru, pokud by z Ruska neodešla. Přitom na hrubém zisku celé rakouské nadnárodní skupiny Raiffeisen Bank International, působící i v Česku, se ruský trh podílí z více než 50 procent; od invaze Ruska na Ukrajinu dále narostl. Hrozba USA ale zřejmě banku přiměje prodat svůj ruský majetek, čítající v přepočtu zhruba 120 miliard korun, za symbolický jeden rubl. Už nyní pro ni celá záležitost představuje značné reputační riziko.

Zdroj: Lukáš Kovanda

Další zprávy