Běžný účet neboli bankovní nástroj pro správu vašich financí!

Běžný účet je dnes samozřejmostí. Pro většinu lidí je v podstatě nepostradatelný. Díky neustálému zdokonalování a technologickému vývoji je velmi efektivním nástrojem.

Ilustrační fotografie
reklama

Běžné účty pro právnické i fyzické osoby

Jedná se o finanční produkt, který je v dnešní době dostupný i zdarma. Dnes je reálné zřízení a vedení běžného účtu i pro vaše dítě či v rámci vašeho podnikání. Běžné účty jsou nezbytnou záležitostí, bez které se zkrátka nelze obejít. Už jen proto, že již každý zaměstnavatel zasílá mzdu na účet.

Základním účelem je umožnit hospodaření s peněžními prostředky prostřednictvím bankovní instituce. Běžné účty neplní jen účel pro skladování peněz, ale slouží i ke snadnější manipulaci nejen při platebních transakcích.

Specifika pro běžné účty

Jedná se o účet, jenž eviduje veškeré finanční transakce mezi danou bankou a klientem. Vše se tak děje na základě uzavřené a podepsané smlouvy. Klientem je fyzická či právnická osoba. Běžný účet je zřízen klientem pro vkládání peněžních prostředků, jejich užití a hospodaření s nimi.

Bankovní subjekty nabízejí a poskytují účty pro podnikající osoby i jiné právnické osoby se specifickými podmínkami. V tomto případě tyto běžné účty jsou nabízeny coby podnikatelské nebo obchodní.

Běžné účty jde zřídit i v zahraniční měně, tj. jako devizový účet. Nicméně takřka vždy je zřízen v měně, kterou užívá stát coby zákonnou měnu.

Běžné účty aneb v čem spočívá podstata

Plní úlohu při hotovostním a bezhotovostním platebním styku. Klient tak disponuje vlastními vloženými peněžními prostředky. Veškeré finanční transakce klient provádí za pomoci vkladů, výběrů a převodních příkazů. Bankovní instituce taktéž pravidelně poukazuje na účet klienta nasmlouvané úroky a případně může inkasovat bankovní poplatky.

Využití běžného účtu v praxi obnáší a umožňuje rovněž finanční vklad v hotovosti na přepážce banky či bankovním převodem. Dále lze vybírat a vkládat finanční hotovost prostřednictvím bankomatu. Lze provádět platby kartou při nákupu. Dále lze zadat trvalé či jednorázové platební příkazy k úhradě, uskutečnit platby, jako je například inkaso či SIPO. Také samozřejmě je zcela běžné využití při zahraničním platebním styku.

Samostatné běžné účty jsou již téměř minulostí

Tato alternativa běžného účtu má výrazně klesající tendenci. Stává se pomalu a jistě již minulostí. Bankovní společnosti dnes nabízí tzv. výhodné balíčky. Někdy se lze setkat s názvem konta. Prostřednictvím těchto balíčků lze získat nejen nadstandardní služby s eliminací dalších poplatků nebo alespoň s cenovým zvýhodněním. Jedná se například o kreditní kartu, zvýhodněné úročení, bezplatné výběry z bankomatu apod.

Moderní technologie v bankovním systému aneb síla efektivity
Technologie jde razantně vpřed a zasahuje do vývoje, bankovní instituce nevyjímaje. Zatímco ještě před pár lety zřízení a vedení účtu zdarma bylo nereálnou ideou, dnes je zcela běžným faktem. Bankovní společnosti chtějí maximálně vyjít vstříc stávajícím klientům a odlišit se od konkurence nabídkou služeb a produktů za účelem získání nových klientů. Nejen banky, ale i klient preferuje komfort a inovaci.

Internetové a mobilní bankovnictví

Zřetelné je v dnešní době, že velký důraz při rozvoji je kladen na mobilní technologie, ale rovněž na digitalizaci služeb, rozvíjení platebních metod, značnou inovaci poskytovaných služeb, bezpečnost apod.

Internetové a mobilní bankovnictví je dnes již zcela běžnou záležitostí, která klientovi velmi usnadňuje veškeré kroky při hospodaření s finančními prostředky a provádění platebních transakcí. Prioritou je, že lze takto mít přístup ke svému běžnému účtu odkudkoli a kdykoli. Je tak zcela běžný přístup k vlastnímu účtu 24 hodin denně, stejně tak provádění veškerých transakcí apod.

Zároveň však dochází k určitému nabírání zpoždění u internetového bankovnictví vůči mobilnímu. Zejména se jedná o běžné operace, jako je například kontrola zůstatku zadávání plateb přes mobilní platformu převládá nad internetovým bankovnictvím.

Technologie nabízí mnohem více

Jedná se například o výběry z bankomatu bez kontaktu. Na bankomatech k tomu určených lze výběry provádět již bezkontaktně, postačí příslušná bankovní karta či speciální samolepka.

Některé bankovní společnosti již nabízí možnost přihlásit se do mobilního bankovnictví prostřednictvím otisku prstu. Současně mizí viditelné rozdíly v poplatcích za služby, je nastavena převoditelnost mezi bankovními subjekty.

I pro velké bankovní společnosti je velmi důležitá rychlost a schopnost přizpůsobit se nové situaci na aktuálním trhu, uvést produkt nebo si vyzkoušet jen krátkodobě funkčnost jistého konceptu v reálu.

Virtuální pobočky coby trend moderní doby

Záměrem je, aby služba virtuální pobočky pomohla klientovi, který se v internetové online službě dostane do situace, kdy potřebuje pomoc. Jednou z technologií testující virtuální pobočky je smart TV s online připojením a doplněná kamerou. Systémy však čekají na potřebnou pomoc, která přijde ze strany klienta, aby mohlo být vše vyřešeno prostřednictvím přímého hovoru s vyškoleným odborníkem, jenž je schopen adekvátně poradit.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky