Velké změny pro řidiče: Co přináší schválená novela zákona o silničním provozu

Přehled hlavních změn, které přináší vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Sněmovna ji schválila dnes.

Auto, ilustrační fotografie

Nynější systém trestných bodů se zjednodušuje z pěti sazeb na tři. Nově bude možné přidělit dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25.000 Kč namísto dnešních až 20.000. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75.000 Kč. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

Řídit auto bude možné již od 17 let, ale jen pod dohledem bezúhonného řidiče - mentora.

Pokuta na místě se u závažných přestupků zdvojnásobí až na 5500 Kč. Pro konečnou výši pokuty budou platit úzká pásma v rozmezí od 500 do 1000 Kč, aby policisté mohli zohlednit okolnosti přestupku. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1500 až 2000 Kč, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to 2500 až 3500 Kč a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, 4500 až 5500 Kč.

Zavádí se řidičský průkaz na zkoušku. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění řidič spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Od příštího roku nebudou muset řidiči mít s sebou řidičský průkaz, malý technický průkaz nebo průkaz profesní způsobilosti. Původně měla tato povinnost skončit až k 1. červenci 2025.

Na vybraných úsecích dálnic bude moci ministerstvo dopravy zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 km/h. Týkat se to bude nových a modernizovaných úseků.

Ministerstvo dopravy bude smět udělit výjimku z víkendového a svátečního zákazu jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků. Pokud ministerstvo dopravy takovou výjimku vydá, bude o ní muset neprodleně informovat policii, aby s ní mohli být policisté seznámeni.

Zákon zavede takzvané sdílené zóny. Sdílená zóna bude označena patřičnou dopravní značkou, chodci i cyklisté v ní budou moci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a platit v ní bude nejvýše dvacetikilometrová rychlost.

Registrovaní poskytovatelé terénních sociálních služeb budou mít dovoleno v naléhavých případech parkování i na místech, kde jinak platí zákaz stání. Jejich vozidla by měla mít označení, jako mají nyní vozidla domácí zdravotní péče.

Ruší se udělování výjimek z věku pro motoristické sportovce. Výjimku dosud uděluje ministerstvo dopravy držiteli licence motoristického sportovce, který na jejím základě může získat řidičské oprávnění skupiny A1, A2 nebo A, jež ho opravňuje k řízení vozidel při sportovní soutěži.

Držitelé řidičského oprávnění skupiny B budou moci od 21 let věku řídit také sněžné skútry.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky