Přehledně: Vládní harmonogram rozvolňování

Harmonogram rušení vybraných omezení, která zavedla vláda kvůli pandemii nového typu koronaviru.

Vláda ČR
reklama

Pondělí 11. května:

- Otevřou se všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb, provozovny nad 2500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz, a provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

- Za splnění zvláštních hygienických opatření mají otevřít holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

- Zpřístupněna budou muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení, návštěvníkům se otevřou venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.

- Budou umožněny venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti. Může začít organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob.

- S účastí nepřevyšující 100 osob budou umožněna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé.

- S omezením na 100 osob budou možné také hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách, svatby nebo bohoslužby.

- Upravují se pravidla pro prodej oděvů a obuvi. Zkoušení bude možné až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci například reklamace se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

- Do škol se mohou vrátit studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií - ve skupinách nejvýše 15 žáků. Ve stejných skupinách se mohou vrátit žáci 9. ročníků základních škol, ale výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky, dále studenti všech ročníků vysokých škol (omezení počtu osob se nevztahuje praktickou výuku).

- V maximálně patnáctičlenných skupinách bude možná výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky nebo v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Dále budou moci fungovat střediska volného času, prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech a ve školách při zdravotnickém zařízení.

- Otevřou se nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě, a to v přirozeném prostředí uživatelů za podmínek dodržování všech preventivních opatření. V bezkontaktní formě budou moci v terénní formě fungovat sociálně aktivizační služby i pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

- Podle rozhodnutí vlády ze 4. května budou moci na území ČR vstoupit občané zemí mimo EU, kteří se prokážou negativním testem na koronavirus a jsou nezbytní kvůli sezonním pracím či zaměstnání v některých oborech.

- Na základě pondělního rozhodnutí vlády bude moci začít fungovat mezinárodní železniční a autobusová doprava. Uvolněna bude i letecká doprava na další mezinárodní letiště kromě nyní otevřeného Letiště Václava Havla.

- Končí pracovní povinnost, kterou měli kvůli epidemii nového typu koronaviru uloženou studenti závěrečných ročníků zdravotnických oborů.

Pondělí 25. května:

- Otevřou se vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Začít fungovat budou moci hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

- Začít fungovat budou moci dosud nepovolené taxislužby (typu Uber) nebo živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (jako jsou tetování a piercing).

- Povoleny budou zotavovací akce pro děti do 15 let. Otevřou se vnitřní prostory v zoologických a botanických zahradách a na hradech a zámcích.

- Otevřou se školy pro žáky prvního stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin. Podmínkou je nejvýše 15 žáků ve skupině, bez možnosti měnit složení skupin.

- V omezeném režimu a za podmínek dodržování preventivních opatření se otevřou týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. V terénní a ambulantní formě budou moci fungovat budou moci nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, v omezeném režimu budou moci fungovat denní stacionáře pro děti a mládež.

Nejdříve pondělí 1. června:

- Možnost maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách. V omezeném rozsahu bude moci fungovat praktické vyučování na středních a vyšších odborných školách, a to za podobných podmínek jako u školních skupin, fungujících od 25. května.

Pondělí 8. června

- Za dodržování všech preventivních opatření se otevřou denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny, kromě seniorů v omezeném režimu. Bude obnoveno poskytování sociálních služeb na základě individuálního plánování a smluv.

- Za podmínek dodržování všech preventivních opatření budou opět možné návštěvy u klientů pobytových služeb.

Sobota 13. června:

- Do tohoto dne vláda 4. května prodloužila ochranu vnitřních hranic. Nejméně do 13. května tak budou moci lidé překračovat hranice jen na hraničních přechodech.

Během června (bez data):

- Budou se konat přijímací zkoušky na střední školy. Pro žáky druhého stupně ZŠ a středních škol by měly začít fungovat konzultace nebo občasné vzdělávací aktivity v menších skupinách, a to ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky