Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Ministerstvo doporučilo pro závěrečné vysvědčení slovní či kombinované hodnocení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Foto: Lukáš Henzl, MoneyMAG.cz

Na závěrečném vysvědčení tohoto školního roku by měly školy s ohledem na výuku na dálku využít spíš než známek slovního hodnocení, případně kombinace obou způsobů hodnocení. Podobně jako už v pololetí jim to doporučilo ministerstvo školství. Omezený rozsah probraného učiva kvůli distančnímu vzdělávání by podle něj neměl být důvodem k nehodnocení a vysvědčení by mělo zohledňovat i to, jak žák pracoval při distančním vzdělávání. V pololetí podle České školní inspekce (ČŠI) navzdory doporučení ministerstva na vysvědčení jednoznačně převládala klasifikace.

Kvůli epidemii covidu-19 byly školy po řadu měsíců v tomto školním roce zavřené a děti měly povinnou výuku na dálku. Doporučení k tvorbě závěrečného vysvědčení poskytlo ministerstvo školství školám při jejich znovuotevření v dubnu. Opakuje v něm podobné zásady tvorby hodnocení jako už v předešlém pololetí. Měly by vycházet nejen z míry dosažených znalostí, ale přihlédnout také třeba k aktivitě dětí při distanční výuce, plnění zadaných úkolů, vytrvalosti či schopnosti organizovat si vlastní čas.

Na vysvědčení budou možné známky, slovní hodnocení i kombinace obou způsobů. Ministerstvo ale doporučilo využít zejména slovního hodnocení, případně známek v kombinaci se slovním hodnocením. Vhodné je podle úřadu především u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u dětí z nepodnětného prostředí, které se moc nedařilo do výuky na dálku zapojovat. "Případný neúspěch či stagnace může mít v takovém případě příčiny, které samotný žák není schopen ovlivnit," vysvětlilo ministerstvo. Pokud žáci měli dostatečné podmínky pro distanční vzdělávání a přesto se ho neúčastnili, pak by to škola podle ministerstva měla v hodnocení rovněž uvést.

Při hodnocení tělocviku nebo hudební výchovy, které byly kvůli epidemii výrazně omezené, má hodnocení vycházet ze zapojení do aktivit, které se mohly konat. Úřad zde opět doporučil hodnotit zejména slovně.

V pololetí hodnotila podle ČŠI většina škol i přes doporučení ministerstva tradičně známkami. Slovní či kombinované hodnocení využila podle průzkumu inspekce aspoň v některých třídách asi čtvrtina škol. Změnu v přístupu k závěrečnému hodnocení provedlo 15 procent základních škol a méně než desetina středních škol. V případě základních škol šlo ve třetině případů o zavedení kombinovaného nebo slovního hodnocení ve všech třídách, ve zbytku šlo jen o některé třídy. Do budoucna uvažuje o slovním hodnocení dalších asi šest procent základních škol, uvedla inspekce.

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí školního řádu každé školy, schvaluje je školská rada. V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádě a chtěla by ho nově využívat, musí školní řád upravit. Pro účely přijímacích zkoušek na střední školy mají pak základní školy podle školského zákona povinnost převést slovní hodnocení na známky. Školy také musí převést slovní hodnocení do klasifikace, nebo obráceně, pokud žák přestupuje na školu, která hodnotí odlišně.

Témata:  školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuálně se děje

17. července 2024 15:29

12. července 2024 20:18

11. července 2024 12:43

Léto přináší nejen vysněné dovolené, ale i více dopravních nehod

Léto je tady a s ním i doba vytoužených dovolených. Pro mnoho Čechů to znamená sbalit kufry, naložit auto a vyrazit na cestu za sluncem do jihoevropských destinací. To výrazně ovlivňuje provoz na českých dálnicích a silnicích 1. třídy, zejména na jižních tazích. Bohužel, s intenzivnější dopravou v tomto období roste i počet dopravních nehod. Podle analýzy Portálu nehod totiž na komunikacích směřujících na jih České republiky v době prázdnin naroste počet nehod oproti průměru celého roku o 20 %.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy