Kvalita pohonných hmot v Česku? Inspekce provedla kontroly

Češi tankují dosud nejkvalitnější pohonné hmoty. Z 2668 vzorků, které loni odebrala Česká obchodní inspekce (ČOI), nevyhovělo předpisům 18, tj. 0,7 procenta. Jde o rekordně nízkou hodnotu a proti roku 2018 o zlepšení o 0,4 procentního bodu. ČTK to řekl mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Uvedl, že ČOI uložila v loňském roce zákaz prodeje na 86.034 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2,72 milionu korun.

Ilustrační fotografie

"V porovnání výsledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno výrazné zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů, a to ze 1,9 procenta na 0,3 procenta. Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 procenta na jedno procento), zkapalněného ropného plynu LPG pro pohon (z nuly na 0,3 procenta) a etanolu E85 (z nuly na deset procent). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky stlačeného zemního plynu CNG," uvedl Fröhlich.

Nejvyšší počet nevyhovujících vzorků pohonných hmot, a to čtyři, byly zjištěny v únoru a listopadu. V dubnu, červenci a srpnu nebylo porušení právních předpisů zjištěno. "V ostatních měsících roku 2019 se počty nevyhovujících vzorků pohybovaly od jednoho do tří vzorků," sdělil mluvčí.

Nejvíce ČOI loni kontrolovala motorovou naftu - z 1308 odebraných vzorků nevyhovělo 13, z toho deset vzorků bylo nevyhovujících v ukazateli bodu vzplanutí. "Je pravděpodobné, že nevyhovující výsledek je způsoben nedodržováním provozních pravidel při rozvozu - zbytky benzinu v komorách cisternového vozidla, a proto musí být tomuto ukazateli věnována stálá pozornost u dopravců," doplnil Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Výsledky kontrol čerpacích stanic v Česku v roce 2019

druh paliva odebrané vzorky v procentech nevyhovující vzorky procent z druhu paliva
automobilové benziny 1010 37,9 3 0,3
motorové nafty 1308 49,0 13 1,0
směsné palivo 0 0,0 0 0,0
FAME 0 0,0 0 0,0
LPG 300 11,2 1 0,3
CNG 40 1,5 0 0,0
etanol E85 10 0,4 1 10,0
celkem 2668 100,0 18 0,7

Zdroj: ČOI

Vývoj podílu nevyhovujících vzorků jakosti pohonných hmot v ČR v jednotlivých letech (v procentech)

2002 9,0
2003 12,4
2004 8,6
2005 6,1
2006 4,8
2007 4,6
2008 5,6
2009 5,0
2010 7,9
2011 4,4
2012 3,1
2013 2,9
2014 3,0
2015 1,2
2016 1,1
2017 1,0
2018 1,1
2019 0,7

Zdroj: ČOI

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky