Končí možnost písemně žádat o průkaz k volbě prezidenta mimo domovskou obec

Lidé, kteří nebudou moci volit prezidenta ve své domovské obci, mají poslední šanci do dnešních 16:00 písemně požádat o voličský průkaz. Umožní jim hlasovat v kterékoli volební místnosti v Česku i v zahraničí. Mohou požádat najednou jak o průkaz pro první kolo volby 13. a 14. ledna, tak pro předpokládané finále na konci ledna. Opozdilci budou moci o průkaz požádat místně příslušný obecní, případně zastupitelský úřad, ještě osobně, a to do 11. ledna také do 16:00.

Volby
reklama

Před pěti lety možnost hlasovat s voličským průkazem využily tisíce občanů, kteří o hlavě státu rozhodovali například v horských střediscích nebo v cizině. Průkaz jim úřady zašlou poštou, nebo si ho budou moci vyzvednout osobně. V případě ztráty jim úřady nebudou moci vydat duplikát kvůli zamezení dvojímu hlasování.

O průkaz lze písemně zažádat třemi různými způsoby, nově přes Portál občana. Novinku mohou využít lidé s trvalým bydlištěm v Česku a s osobní datovou schránkou, která je s Portálem občana propojena. Písemně lze požádat úřad o průkaz také přímo z datové schránky nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Vzory žádosti jsou k dispozici na ministerském webu.

Průkaz si mohou vyžádat rovněž Češi žijící v zahraničí, adresátem bude ale místně příslušný zastupitelský úřad. Na 110 ambasádách, kde se bude hlasovat, se pro letošní volbu hlavy státu zapsalo 14.370 krajanů. Ministerstvo zahraničí očekává, že s voličským průkazem přijdou v cizině navíc hlasovat řádově tisíce občanů.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky