Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Rozvody důchodců? Tohle jsou nejčastější příčiny rostoucího trendu

Lidé důchodového věku
Lidé důchodového věku
Foto: Pixabay

Seniorů, kteří se odhodlají k rozvodu manželství, přibývá. Dle údajů Českého statistického úřadu se za čtyři roky zvýšil počet rozvedených osob nad 60 let o 15 %. Důvodem častějších rozvodů je změna životního stylu seniorů, větší informovanost i narůstající emancipace žen. Poklidnost rozvodových stání často narušují spory o majetek.

Nárůst počtu rozvodů osob starších padesáti let je dle National Center for Family and Marriage Research fungující v rámci Bowling Green State University v Ohiu od roku 1990 více než dvojnásobný. Také v tuzemsku počet rozvedených seniorů stále stoupá. Dle údajů Českého statistického úřadu dospělo v roce 2016 k rozvodu 2 633 osob starších 60 let, což je zhruba o 15 % více než v roce 2012.

Nejpočetnější skupinu rozvedených lidí tak sice i nadále tvoří osoby ve středním věku 35 až 44 let, osoby starší 55 let však v roce 2016 tvořili již pětinu všech rozvedených. Vzhledem k postupnému stárnutí populace lze navíc dle odborníků nárůst rozvodů u starších lidí očekávat.

Důvodů k vyšší rozvodovosti vidí experti na práci se seniory hned několik. „Jedním z hlavních faktorů je měnící se životní styl seniorů. Ti jsou dnes aktivní, rádi si užívají života, věnují se svým koníčkům a přátelům. V manželství, které je v těchto aktivitách brzdí, tak často nechtějí setrvat,“ vysvětluje Vojtěch Šmarda ze společnosti Senior Safe, celostátní české služby pro lidi nad 50 let. Senioři se též stále častěji nebojí o problémech ve vztazích mluvit s odborníky. „Pozorujeme stále větší zájem o naše služby ze strany starších lidí, důvodem je především větší informovanost o službách. Dnešní senioři mají totiž častěji přístup k internetu a umějí ho dobře ovládat,“ doplňuje Olga Hinková, ředitelka Psychocentra – manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina.Dalším vysvětlením zvyšujícího se počtu rozvodů u seniorů může být fakt, že velká část lidí staršího věku žije již ve druhém nebo několikátém svazku. National Center for Family and Marriage Research totiž uvádí, že pravděpodobnost rozvodu je u těchto párů až 2,5krát vyšší. Sezdané páry se často potýkají s neporozuměním v rámci nově vzniklých rodin nebo finančními problémy. Nezisková organizace AARP však upozorňuje také na vliv postupné změny postavení a role žen. Právě díky zvyšující se emancipaci žen jsou to právě ony, kdo častěji žádost o rozvod podá. Ženy jsou dle AARP iniciátorkami formálního ukončení manželství v 60 % případů.

Mezi hlavními příčinami rozvodu seniorů vyjmenovávají odborníci především odcizení, komunikační problémy, ale i ztrátu zájmu o sexuální oblast. „Roli hraje bezpochyby i to, že ve svazku starších osob již nežijí děti, kvůli kterým mnohdy manželé jinak zůstávají spolu,“ říká Tomáš Kunc ze společnosti Senior Safe. „Důvodem pro podání návrhu na rozvod manželství však většinou nebývá samotný rozvrat manželství, ale například majetkové spory či obava z vytváření dluhů, které by spadaly do společného jmění manželů,“ dodává advokát Michal Hon. Samotné rozvody seniorů jsou pak dle něj díky absenci rozhodování o péči o nezletilé dítě klidnější, rozvádějící manželé se ale často nejsou schopni dohodnout a rozvody probíhají v takzvaném sporném režimu. „Je to dáno tím, že u těchto rozvodů často jedna ze stran s rozvodem nesouhlasí a chce manželství zachovat alespoň formálně, anebo není možné dosáhnout dohody ohledně vypořádání společného jmění manželů,“ vysvětluje Hon.

Témata:  důchodci rozvod

Aktuálně se děje

21. května 2024 9:31

Květen je ve znamení platby daně z nemovitosti. Co dělat, když si vás složenka nenajde?

Přiznání k dani z nemovitých věcí se na jednu nemovitost podává jen jednou, a to v lednu. Daň je pak ve většině případů splatná do konce května. O výši daně se dozvíte skrze složenku, která vám může přijít jak do běžné schránky, nebo do té datové. 

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy