Exekutorská komora považuje novou vyhlášku Ministerstva spravedlnosti za protiústavní

Exekutorská komora ČR zásadně nesouhlasí s novou vyhláškou Ministerstva spravedlnosti, jež významně snižuje odměnu soudních exekutorů. Ministr spravedlnosti podepsal vyhlášku navzdory odborným připomínkám nejen Exekutorské komory, ostatních ministerstev, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a dalších orgánů, ale dokonce i navzdory kritice ze strany Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (RIA). EK ČR se obává, že tímto krokem dojde k  výraznému zhoršení ekonomické situace exekutorů, která může vyústit až k znatelnému propadu ve vymahatelnosti práva v ČR. EK ČR se bude bránit nesystémovým zásahům do exekučního vymáhání všemi dostupnými prostředky. Podle právního názoru komory je nová vyhláška protiústavní, a proto bude iniciovat v této věci stížnost Ústavnímu soudu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

„Jsem rozčarována přístupem ministra spravedlnosti, který bez ohledu na názory a doporučení odborníků snížil exekuční tarif. Očekávala bych od něj, že své záměry dokáže věrohodně a fakticky zdůvodnit a bude respektovat alespoň orgány Legislativní rady vlády, když už ne profesní komoru,“ uvedla Pavla Fučíková, prezidentka Exekutorské komory ČR a dodala: „Naší stavovskou povinností je udělat vše pro to, abychom zabránili snížení vykonatelnosti práva v ČR. K tomu využijeme veškeré možnosti včetně iniciace ústavní stížnosti.“

Nová vyhláška s účinností od 1. dubna 2017 snižuje minimální odměnu soudních exekutorů o jednu třetinu, tedy ze současných 3000 Kč na 2000 korun. V konečném důsledku se jedná o velmi citelné snížení, neboť se dotýká pohledávek, které nyní tvoří více než 60 % portfolia exekutorských úřadů. Vyhláška také zavádí 50% snížení paušálu náhrad hotových výdajů (z 3500 Kč na 1750 Kč) při dobrovolné úhradě u všech pohledávek a nikoliv jen u pohledávek do 10 000 Kč jako dosud.

Protiústavnost ministerské vyhlášky spatřuje EK ČR především v tom, že podmínky a omezení pro výkon určitých povolání včetně profese soudních exekutorů mohou být stanoveny pouze zákonem a nikoli vyhláškou. Svým postupem ministr spravedlnosti tento ústavní princip, který je zaručen Listinou základních práv a svobod, obchází, protože vytváří na exekutory takový ekonomický tlak, který povede k jejich redukci.

Snížení odměn přinese další výrazný propad ve financování exekutorských úřadů za situace, kdy se již za současných podmínek řada z nich potýká s existenciálními problémy. Mnoho exekutorů se tedy rozhodlo samo skončit. „Nepříznivý trend zavírání exekutorských úřadů pokračuje. Před pár dny rezignovali další dva exekutoři. V letošním roce již skončilo nebo svůj mandát složilo celkem 14 soudních exekutorů, přičemž vloni se jednalo jen o pět případů,“ zdůraznil Vladimír Plášil, viceprezident Exekutorské komory ČR.

„Ministr spravedlnosti se odhodlal jen k populistickému kroku, ale neřeší základní problémy nadužívání exekucí, stoupající koncentraci zadlužení u stále týchž obyvatel, od nichž nelze již nic vymoci. Cestu jak napravit defekty, které exekuční řízení za dobu jeho fungování zatížily a zejména jak reálně snížit náklady exekucí, vidíme v očekávaném zavedení principu místní příslušnosti soudních exekutor. S tím počítá jak vládní program, tak i vládou schválený Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení,“ vysvětlil Petr Polanský, člen prezidia Exekutorské komory ČR a dodal: „Vzorovým příkladem může být Slovensko, kde Slovenská národní rada před nedávnem tuto přelomovou změnu schválila.“

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky