Ministerstvo zajistí školní obědy pro tisíce dětí z chudých rodin

Se začátkem nového školního roku řeší řada rodičů otázku, kde vzít peníze na zaplacení obědů pro své děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim opět podává pomocnou ruku. Díky projektu „Obědy do škol“ budou mít zhruba tři tisíce dětí stravování zajištěno.

Ilustrační fotografie
reklama

Ve školním roce 2016/2017 se do projektu zapojí přes 200 škol v celkem čtyřech krajích, které o projekt projevily zájem. Nejvíce zapojených škol je v Praze (67), následuje Vysočina (50), Jihomoravský (49) a Liberecký kraj (40). Podle odhadu ředitelů škol je navštěvuje přibližně 3 300 dětí, jejichž rodiče se nacházejí delší dobu v hmotné nouzi. Právě tento parametr je klíčový pro přiznání podpory.

Pro tento školní rok je na obědy pro děti vyčleněno celkem 18 milionů korun. „Počet škol a tím pádem i dětí v krajích, které se už do projektu zapojily, nemusí být konečný, věříme, že se další školy přidají. Především ale chceme jednat i s dalšími kraji, aby tuto možnost dostaly děti opravdu v celé České republice,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Další kraje se mohou do projektu přihlásit na jaře Příjemcem dotace je vždy kraj. Se školami uzavře smlouvu o partnerství a následně jim posílá peníze na úhradu obědů pro děti z nemajetných rodin. Zapojení dalšího kraje v tomto školním roce již není možné. „Výzvu pro předkládání projektových žádostí pro školní rok 2017/2018 vyhlásíme přibližně v březnu 2017. Do ní se může přihlásit jakýkoliv kraj. Věřím, že dobré zkušenosti ztohoto školního roku budou nejlepším argumentem pro zapojení všech krajů,“ doplnila ministryně Marksová.

V pilotní fázi projektu, která se uskutečnila ve druhém pololetí školního roku 2015/2016, obědvalo v celkem 78 školách Libereckého a Jihomoravského kraje kolem 500 dětí.

Bezplatné stravování ve školních jídelnách a mateřských školách je zajištěno dětem ve věku 3 až 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi alespoň tři měsíce.

S placením školních obědů pomáhá rodičům v nouzi také organizace Women for Women. „Aktuálně jednáme o partnerství a vzájemné podpoře, jejímž výsledkem bude společné memorandum,“ informovala ministryně Marksová.

Projekt „Obědy do škol“ je financován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci. V programovém období 2014 - 2020 může Česko z tohoto fondu vyčerpat na projekt až 400 milionů korun.

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky