Extrémní sucho? Ministerstvo má plán, zakáže lidem odebírat vodu

V loňském roce zasáhlo Českou republiku extrémní sucho, z jehož následků se ještě nestihla vzpamatovat. Ministerstvo životního prostředí teď přišlo s plánem, jak se suchem bojovat. A dotkne se i obyčejných lidí.

Ilustrační fotografie

Udržet vodu v krajině a zajistit zásoby pitné vody pro suchá období - takový je cíl Ministerstva životního prostředí v boji se suchem. Prostředkem pro dosažení těchto cílů bude naučit obce i jednotlivé občany, jak hospodařit s dešťovou vodou.

Letošní rok se zatím jeví jako srážkově podprůměrný, a to i navzdory bouřkám, které přinesl minulý týden. A situace by neměla být lepší ani v následujících měsících. "Kvůli brzkému konci zimy nedošlo k potřebné dotaci podzemních vod," vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec. S rostoucí teplotou a zvýšením výparu se může začít situace rychle zhoršovat.

Ministerstvo životního prostředí má na projekty pro boj se suchem připraveno v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020 téměř 7 miliard korun. Naprostou většinu z nich uvolní ve výzvách směrem k obcím, podnikům i drobným podnikatelům ještě v letošním roce.

Opatření proti suchu zahrnují zejména vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, krajinných prvků na polích, travní pásy či průlehy na zpomalení povrchového odtoku vody. Podporovány jsou i projekty na rozšiřování vodovodních sítí, rekonstrukci zdrojů pitné vody, včetně zkapacitnění úpraven vod, propojování vodárenských soustav pro zajištění kvalitní pitné vody pro občany.

"V červenci vyhlásíme naprosto nový program určený obcím. Půjde na něj 300 milionů korun a bude zaměřený na zajištění pitné vody našim občanům. Dotace půjde na vyhledávání nových zdrojů pitné vody, včetně zdrojů záložních, podporovány budou i regenerace stávajících zdrojů a napojení na veřejný vodovod, zejména v lokalitách, kde je pitné vody nedostatek nebo není dostatečně kvalitní," oznámil ministr. Ministerstvo vyhlásilo také výzvy pro obce na efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

Zakážeme lidem odebírat vodu

Na ministerstvu vzniká také tzv. Plán pro zvládání sucha. "To je dokument podrobných kroků, které bude třeba udělat, když nastane sucho v jakékoliv podobě. Na základě vývoje indexů sucha vydá Český hydrometeorologický ústav varování, jako to dnes dělá v případě povodní," popsal ministr.

Následně budou kraje a obce reagovat na vyhlášený stupeň sucha předem definovanými aktivitami. V těch extrémních případech může jít i o omezení odběrů vody u občanů nebo v provozech, tedy i možné omezení výroby. Dokumenty mají vzniknout do konce roku 2017. 

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky