Podvodníci kradou nemovitosti. Máte jen 20 dní na obranu

Nový občanský zákoník, platný od 1. ledna 2014, změnil význam zápisu v katastru nemovitostí, který eviduje majitele domů, bytů i pozemků. Ten však nyní nahrává do karet podvodníkům a umožňuje jim například prodat cizí pozemek. Jak se proti tomuto riziku úspěšně bránit?

Katastrální úřad

V poslední době narůstá počet podvodů týkajících se nemovitostí, kdy se v mnoha případech jedná přímo o krádež. Nezřídka může dojít k systémové chybě, nejčastěji se tak ale děje pomocí zfalšování smluvních dokumentů potřebných pro převod. Dle § 62 a 63 vyhlášky č. 357/2013 Sb., katastrální vyhláška v platném znění, se podpisy na listinách považují za pravé tehdy, jsou – li na listinách úředně ověřené.

Podvodníci v těchto případech mnohdy využívají padělané kupní smlouvy, falešné doklady, notářská osvědčení, či padělky exekučních příkazů, na jejichž základě následně dochází k přepisu vlastníka nemovitosti, který s ní může nakládat podle svého uvážení.

Katastrální úřad, který vlastnická data o nemovitostech a pozemcích spravuje, nemá prostředky k prozkoumání pravosti předložených dokumentů a rovněž není povinnen sdělit vlastníkovi, že je s jeho nemovitostí jakýmkoliv způsobem nakládáno.

Podvodníkům se tak zpravidla daří využívat právních předpisů určených na ochranu kupujících nemovitostí. Kupující, který nemá zlý úmysl, je totiž chráněn v případě, že nemovitost kupuje od někoho, komu nepatří.

Rychlá obrana je nutná

"Aby se vlastník mohl bránit podvodům, úředním chybám a exekucím, musí především o změnách na svém majetku vědět. Již 52 den od podvodu může aktuálně nový vlastník (i zloděj nemovitostí) poměrně úspěšně tvrdit, že je právoplatným a velmi složitě a draze zpochybnitelným vlastníkem. Po lhůtě 3 roků od zápisu do KN bude jakákoliv obrana majetku neúspěšná a tedy zbytečná," vasvětluje advokát a jednatel společnosti Katastr365.cz Michal Klusák.

Nejlepším obdobím, kdy může poškozený majitel nemovitosti zasáhnout, ja ale prvních 20 dní, během kterých čeká návrh na vklad do katastru. V této lhůtě lze zaslat nesouhlasné vyjádření vlastníka, které zabrání katastrálnímu úřadu provést podvodný vklad, zdarma a bez nutnosti nákladů za advokáta. Pozdější formy obrany již nejsou tak účinné a nesou s sebou nutnou potřebu žaloby, mnohdy s dodatečnými náklady.

Aktivní správa majetku

I zde platí, že nejlepší obranou je prevence, v tomto případě ve formě pravidelného sledování zápisů vašich nemovitostí a pozemků v katastru. Lze tak učinit přímo prostřednictvím Státní správy zeměměřictví a katastru, která spustila projekt Sledování změn. 

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Služba bude uživatele formou e-mailu či sms automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Zřízení služby je možné prostřednictvím internetových stránek cuzk.cz.

Sledováním změn v katastru se rovněž zabývá i několik soukromých firem, například Katastr365.cz. "Sledovaní změn v katastru nemovitostí vznikla na základě naší osobní zkušenosti poškozeného, resp. podvedeného. Budeme rádi, pokud tato služba zabrání byť jen jednomu podvodu, napraví omyl, byť jen jednoho úředníka a včasným informováním znesnadní zneužítí výsady exekutorů při vynuceném prodeji nemovitých majetků," říká jednatel společnosti Michal Klusák.

Aktivní sledování katastru umožňuje také služba Strážce katastru dostupná na webových stránkách strazcekatastru.cz. "Webová aplikace i připravované aplikace pro mobilní zařízení a telefony jsou zdarma, uživatel se pouze registruje a může systém okamžitě využívat. Platí se jen za záznamy Strážcem katastru pořizované. Neplatíte žádný poplatek za uložení záznamů ani za jejich pozdější zpřístupnění či export. Podmínkou je pouze registrace. Ta je samozřejmě zdarma," uvádí provozovatel služby, společnost EcoRoad.CZ.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky