Nový stavební zákon nenahrává velkým developerům

Nový stavební zákon nenahrává velkým developerům, jak tvrdí někteří jeho kritici. Takzvaná fikce souhlasu, která je v něm obsažena, nedává prostor pro případnou korupci. Vyjádření dotčených orgánů státní správy, jako například hasičů nebo památkářů, nebudou omezena. Na tiskové konferenci Hospodářské komory ČR to dnes řekl její prezident Vladimír Dlouhý. Věcný záměr stavebního zákona, jehož cílem je urychlení a zjednodušení povolování, dnes projedná vláda.

Ilustrační fotografie

"Vůči konstruktivní kritice se stavím vstřícně, ale vůči té nekonstruktivní se musím jasně vymezit. Není pravda, že zákon nahrává velkým developerům. Dokonce tvrdím, že je to lež. Pomůže celé společnosti, od malých podnikatelů po velké firmy. Dále třeba lidem, kteří si chtějí postavit dům. Nebo státu při výstavbě infrastruktury. Dnešní situace je zoufalá," řekl Dlouhý.

Hospodářská komora pomáhala při přípravě zákona ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Konečnou odpovědnost nese ale podle Dlouhého ministerstvo. "Na přípravě se podílely desítky odborníků na správní s stavební právo z akademické obce, advokacie i justice i experti z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, bezpečnosti, ekologie a přípravy staveb. Kdo se chtěl vyjádřit, měl možnost," doplnil Dlouhý.

Zákon předpokládá, by se mělo povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku zkrátit na rok. Návrh počítá s tím, že se územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Důležitou součástí je podle MMR i digitalizace stavební agendy od územně plánovacích dokumentací, přes digitální technickou mapu, projektové dokumentace staveb až po po elektronický spis stavebních úřadů.

Kromě nového stavebního zákona připravuje MMR novelu stávajícího, která zavádí takzvanou fikci souhlasu. To znamená, že pokud se úřad nevyjádří ve třicetidenní lhůtě (ve složitějších případech 60 dní), bude se žádost považovat za vyřízenou. Někteří kritici v tom vidí prostor pro korupci, protože úředník by podle nich nemusel konat úmyslně.

To Dlouhý odmítl. "Hovoříme o fikci doručení. V případě zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury funguje už rok a osvědčila se. Navíc úředníci budou za svá rozhodnutí odpovědní. Pokud úředníci úmyslně založí spis a nebudou se mu věnovat, bude znamenat, že se z takového jednání budou zodpovídat," uvedl.

Podle asociace ekologických organizací Zelený kruh není návrh v souladu s legislativou EU, nemá vypořádány stovky věcných rozporů a současnou situaci v povolování staveb může ještě zhoršit. Například Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla tvrdí, že návrh protežuje zájmy developerů na úkor ochrany památek. Obávají se, že vyjádření dotčených orgánů státní správy budou omezena.

"Opět to není pravda. Stanoviska všech, kdo dosud stanoviska dával, budou i nadále zahrnuta v rozhodnutí stavebního úřadu. Rozdíl je ale v tom, že bude vydáváno jen jedno závazné stanovisko, které v sobě bude zahrnovat všechny dotčené subjekty. A bude na stavebním úřadu, aby vypořádal sporné body," řekl Dlouhý.

Harmonogram počítá s tím, že paragrafové změní zákona by mělo být vypracováno do konce října letošního roku. Po vypořádání připomínek v meziresortním řízení a projednání návrhu zákona legislativní radou by měla vláda návrh zákona schválit do konce června 2020. Po projednání oběma komorami Parlamentu by ho měl v listopadu 2020 schválit prezident. Platný by měl být od roku 2021. Podle některých odborníků ale není takový plán reálný.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky