Je Jaderná elektrárna v Dukovanech bezpečná? Výběr technických problémů

Výběr technických problémů v Jaderné elektrárně Dukovany v posledních letech, elektrárna v neděli neplánovaně odstavila 1. blok kvůli podezření na drobnou netěsnost potrubí parogenerátoru v nejaderné části.

Jaderná elektrárna Dukovany

2015:

23. června - Energetici neplánovaně odstavili čtvrtý blok kvůli netěsnosti potrubí. Odstávka trvala šest dní.

17. září - Elektrárna oznámila, že neplánovaně odstaví dva bloky kvůli kontrole svarů potrubí. Elektrárna uvedla, že svary je potřeba zkontrolovat, protože se ukázalo, že některé starší rentgenové snímky nejsou dobře čitelné. Dokumentaci ČEZ prověřoval v souvislosti se žádostí o prodloužení provozu prvního bloku. Produkce elektřiny v Dukovanech tak 19. září po odstavení obou bloků klesla na čtvrtinu.

15. října - Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky 2. a 3. bloku potrvají ještě týdny. Kvůli kontrolám svarů se protáhla i plánovaná odstávka prvního bloku.

24. listopadu - ČEZ oznámil, že podal policii podnět k prošetření okolností provedení nekvalitních kontrol svarů, které dělala firma Tediko. Podání trestního oznámení nevyloučila ani šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová; úřad je později také podal, a to kvůli podezření na spáchání trestného čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

7. prosince - Elektrárna oznámila, že neplánované odstávky budou pokračovat i v lednu 2016. Z odstavených bloků chtěl ČEZ nejméně jeden zprovoznit do konce roku, podařilo se mu to u třetího bloku, elektřinu začal dodávat 28. prosince. U všech tří ale potřebné práce do konce prosince udělat nestihl.

9. prosince - ČEZ požádal o přerušení řízení pro vydání nového povolení k provozu prvního bloku Dukovan. Odůvodnil to tím, že potřebuje víc času na rozšířené kontroly svarů v tomto bloku a na zpracování jejich výsledků do dokumentace.

11. prosince - Firma Tediko, která jako externí dodavatel dělala kontroly svarů, odmítla odpovědnost za odstávky.

- Jaderná elektrárna Temelín oznámila, že v dokumentaci ke svarům v Temelíně nejsou chyby, které by nutily k odstavení bloků. Závěr přinesly několikatýdenní kontroly.

2016:

14. února - Dukovany obnovily výrobu energie v prvním bloku, v provozu tak již byly tři ze čtyř bloků elektrárny.

26. února - Společnost ČEZ požádala SÚJB o pokračování řízení k novému povolení pro provoz prvního bloku Dukovan.

30. března - Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal nové povolení k provozování prvního bloku na dobu neurčitou.

28. dubna - ČEZ odvolal z funkcí některé pracovníky odpovědné za problémy svarů v Dukovanech. Ostatním odpovědným zaměstnancům firma významně snížila mzdu.

11. května - Společnost ČEZ oznámila, že rozšíří v Dukovanech kontroly svarů u druhého a třetího bloku, jejich plánované odstávky se kvůli tomu prodloužily o měsíce.

28. června - Český rozhlas uvedl, že ČEZ poslal firmě Škoda JS, která měla na starosti správu potrubí, předžalobní výzvu k úhradě ušlého zisku. ČEZ podal i trestní oznámení na dodavatele, kterého si Škoda JS na prověrky najímala.

24. listopadu - ČEZ podal na Škodu JS žalobu o náhradu škody 611 milionů korun kvůli chybným kontrolám potrubí v Dukovanech. Škoda JS dlouhodobě tvrdí, že odpovědnost za škody necítí.

2017:

23. března - V elektrárně byl neplánovaně odstaven druhý reaktorový blok. Energetici zkontrolovali hermetické prostory a opravili drobné netěsnosti armatury. Odstávka trvala týden.

8. června - SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

7. listopadu - Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že energetická společnost zatím nebude žalovat firmu Škoda JS o další peníze kvůli chybným kontrolám potrubí.

8. listopadu - Neplánovaně byl odstaven čtvrtý blok Dukovan, a to kvůli opravě závady způsobující únik neradioaktivní vody ze sekundární části elektrárny. Odstávka trvala dva týdny.

19. prosince - SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu bloků tři a čtyři, ČEZ tak může provozovat všechny čtyři dukovanské bloky na dobu neurčitou.

29. prosince - V elektrárně začala neplánovaná odstávka druhého bloku kvůli závadě na motoru jednoho ze záložních dieselových generátorů. Oprava trvala týden.

2018:

13. dubna - Začala neplánovaná odstávka čtvrtého bloku kvůli podrobné kontrole potrubí v sekundární části. Odstávka skončila po devíti dnech. Navázala na ni neplánovaná odstávka bloku číslo tři, rovněž kvůli kontrole potrubí parogenerátoru, jež skončila 2. května. V týž den byly znovu připojeny také obě turbíny u bloku číslo dvě, který byl podle plánu odstaven 9. března.

4. července - Elektrárna neplánovaně odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho ze šesti hlavních cirkulačních čerpadel. Práce byly hotovy 13. července.

5. listopadu - Dukovany neplánovaně odstavily čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho z parogenerátorů. Dvouměsíční plánovaná odstávka přitom skončila 2. listopadu. Blok začal znovu vyrábět elektřinu 19. listopadu.

25. listopadu - Elektrárna neplánovaně odstavila první blok kvůli podezření na drobnou netěsnost potrubí parogenerátoru v nejaderné části zařízení.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky