Čeští řidiči mají s ujetím od nehody poměrně bohaté zkušenosti

Téměř dva z deseti českých řidičů zažili situaci, při níž jim byla způsobena škoda, aniž by se pachatel nehody obtěžoval situaci řešit správným a zákonem daným způsobem. Výše škod při těchto nehodách se nejčastěji pohybuje do deseti tisíc korun, zjistilo šetření společnosti Nextbase.

Ilustrační fotografie

Způsobit dopravní nehodu a ujet? Na našich silnicích nejde o masově páchaný prohřešek, ale své zkušenosti s ním má 15 procent řidičů, potvrzuje průzkum společnosti Nextbase, největšího evropského výrobce palubních kamer. Provedla jej renomovaná agentura Ipsos začátkem ledna roku 2023. Jde přitom o přestupek a potenciálně i trestný čin s vážnými důsledky pro pachatele. Dopravní nehoda je zákonem definována jako událost, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci, a při níž došlo v přímé souvislosti s provozem vozidle buď ke škodě na majetku nebo k usmrcení nebo zranění osoby.

Každý účastník dopravní nehody je pak povinen neprodleně zastavit vozidlo, poskytnout pomoc případným zraněným osobám, pokud možno zamezit vzniku dalších škod a spolupracovat s dalšími účastníky nehody či policí na zjištění příčin nehody a výměně údajů o své osobě a vozidle. Pokud tyto povinnosti nesplní, dopouští se přestupku – při nedovoleném opuštění místa dopravní nehody mu hrozí pokuta 2500 až 5000 Kč a uložení až sedmi bodů v rámci bodového systému. Když osoba tento přestupek spáchá v rámci jednoho roku opakovaně, hrozí uložení zákazu řízení na jeden až šest měsíců. Při neposkytnutí pomoci se účastník nehody dopouští trestného činu se sazbou až pěti let odnětí svobody nebo zákazu činnosti.

Od nehod se v České republice nejčastěji ujíždí na parkovištích

Průzkum Nextbase dále ukázal, že řidičům, kteří se setkali s ujetím od nehody, se událost stala v 72 procentech případů na parkovišti či při parkování. Výše škody se ve 33 procentech případů pohybovala mezi 5 a 10 tisíci korunami, do 5 tisíc korun v 32 procentech a ve 23 procentech nad 10 tisíc korun. Řešení nehody podle pravidel přitom může být velmi snadné. Policii je nutné volat pouze v případech, kdy došlo ke škodě nad 100 tisíc korun, při zranění, poškození majetku třetích osob, úmyslném poškození, nebo pokud účastník nehody nespolupracuje při vyplnění záznamu o nehodě. Právě záznam na papírovém formuláři je nejjednodušším způsobem, jak celý incident uzavřít – stačí do něj zapsat údaje účastníků, nakreslit plánek a podepsat jej. Po předání pojišťovně se rozběhne výplata pojistného plnění.

Palubní kamera jako spolehlivý a nestranný svědek

Laszlo Szalontai, viceprezident pro obchod v Evropě společnosti Nextbase, nedávno upozornil na klíčové výhody palubních kamer v případě ujetí od nehody: „Palubní kamery v dnešní době představují mnohem více než jen technologický doplněk vozu. Jsou to nezastupitelní objektivní svědci, kteří dokážou přesně zaznamenat průběh událostí a v případě potřeby odhalit viníka nehody. Díky nim lze také snadno identifikovat vozidlo pachatele, ať už se jedná o jeho registrační značku, barvu, výrobce či model. V praxi se nám často vrací zpětné vazby od zákazníků, kteří díky záznamu z kamery mohli odhalit pachatele škod na svém vozidle. Policie rovněž často využívá záznamy jako důkazní materiál při svém šetření,“ vysvětluje. Vzhledem ke statistikám, které ukazují, že k největšímu počtu ujetí od nehod dochází na parkovištích, doporučuje společnost Nextbase autokamery vybavené funkcí záznamu, i pokud řidič není na palubě. „Naše kamery mohou mít funkci parkovacího režimu, který se automaticky spouští při uzamčení vozu. Pokud zaznamenají byť i jemný otřes díky G senzoru, začnou nahrávat, a záznam bezpečně uloží,“ upřesňuje Szalontai.

Průzkum mezi českými řidiči nechala vypracovat společnost Nextbase ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a organizací BESIP. Sběr dat se konal prostřednictvím dotazníku v lednu 2023 na vzorku 1000 osob s řidičským oprávněním skupiny B.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky