Jak lidé hodnotí Zemana a co jim na prezidentovi nejvíce vadí?

Prezidenta Miloše Zemana i přes ztrátu podpory aktuálně kladně hodnotí v prezidentské funkci v souhrnu 60,1% veřejnosti. Jako velmi dobré pro prestiž ČR na mezinárodní politické scéně vnímá téměř více jak dvoutřetinová část domácí populace pozvání Miloše Zemana nastupujícím prezidentem USA do Bílého domu.

Miloš Zeman
 • Aktuálně hodnotí prezidenta Miloše Zemana v souhrnu kladně 60,1% dotázaných obyvatel ČR, což je o 10,1 procentního bodu méně ve srovnání s únorem letošního roku. I nadále se však jedná o výrazně nadpoloviční podporu domácí veřejnosti.
 • Na poklesu podpory prezidenta Miloše Zemana se zjevně podílela řada mediálních kauz. Oproti tomu aktuální pozvání Miloše Zemana do Bílého domu nastupujícím prezidentem USA Donaldem Trumpem, které je v aktuálním průzkumu společnosti SANEP reflektováno, řadu negativních mediálních kauz vyvažuje a naopak může opět zajistit hlavě státu opětovný nárůst obliby.
 • Tomu ostatně nasvědčuje zjištění, že v souhrnu 72,4% dotázaných vnímá pozvání prezidenta Miloše Zemana do Bílého domu nastupujícím prezidentem USA Donaldem Trumpem jako velice dobré pro prestiž ČR na mezinárodní politické scéně. Toto pozvání pak vyvažuje médii a částí obyvatel ČR kritizovaný postoj domácí hlavy státu k Číně a Rusku.
 • Zatímco se mediální kauzy související s prezidentem Milošem Zemanem podílejí na jeho celkovém propadu podpory, v případě postojů hlavy státu k uprchlické krizi (73,2%), hájení ekonomických a národních zájmů ČR (69,9%), politických a ekonomických vztahů ČR s Čínou (61,5%) či zahraniční politice (63,4%), zůstávají víceméně stejná podpora veřejnosti jako v únoru letošního roku. V případě hájení ekonomických a národních zájmů ČR a zahraniční politice dokonce podpora prezidenta Miloše Zemana vzrostla.
 • Velice zajímavý pohled přinášejí na hlavu státu názory respondentů, kteří měli vlastními slovy uvést, co jim na osobě Miloše Zemana nejvíce vadí a naopak nejvíce vyhovuje. I v těchto názorech se totiž významně odráží postoj Miloše Zemana jak mediální kauzy, tak jeho dlouhodobé postoje k uprchlíkům a jeho zahraniční politice.
 • Nejvíce dotázaným na Miloši Zemanovi vadí jeho neochota přiznat chybu, populismus, vulgárnost, arogance, sebestřednost, spolupracovníci, příklon k Rusku a Číně, ale i jeho bonmoty, kouření či alkohol.
 • Naopak na Miloši Zemanovi veřejnost nejvíce kladně hodnotí jeho názory na zahraniční politiku, postoj k migrantům, upřímnost, lidovost, vlastenectví v podobě hájení zájmů ČR, postoji k migrantům, pravdomluvnost, patriotismus, cílevědomost, zahraniční politiku, či že se nebojí říkat nepopulární názory a je na straně obyčejných lidí.
 • Není rovněž bez zajímavosti, že za své postoje k uprchlické krizi, hájení ekonomických a národních zájmů a zahraniční politice je většinově kladně hodnocen i exprezident Václav Klaus, a to navíc o několik procentních bodů více, než tomu bylo v únoru letošního roku.
 • Názory exprezidenta Václava Klause na uprchlickou krizi hodnotí v souhrnu kladně 61,9% dotázaných.
 • Za hájení ekonomických a národních zájmů ČR si Václav Klaus vysloužil v souhrnu 54,6% kladných hlasů.
 • Názory a postoje exprezidenta Václava Klause ve vztahu k zahraniční politice, pak v souhrnu vnímá kladně 59,8% dotázaných.
 • Aktuální výsledky tak ukazují, že zatímco v minulosti byl exprezident Václav Klaus většinově kritizován mmj. za svůj euroskepticismus, jeho aktuální postoje k ožehavým otázkám vnímá široká veřejnost velmi příznivě, což zejména v jeho dlouhodobé kritice EU lze vnímat jako určitou satisfakci v jeho konzistentních postojích.

Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 8.– 11.12.2016 na vybrané skupině 1.891 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18+let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu více jak 220 tisíc registrovaných uživatelů 14.507 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-2,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou. Více na www.sanep.cz.

Témata: Zeman, Miloš | SANEP

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky