Praha uhradí dopravnímu podniku ztrátu ve výši 104 milionů

Dopravní podnik vykázal prokazatelnou ztrátu v roce 2009 ve výši 372 milionů korun. Díky předfinancování několika investičních akcí zůstane městu závazek ve výši necelých 104 milionů korun, uvedl v úterý první náměstek primátora pro dopravu Karel Březina (ČSSD).

"Je nutné říci, že dopravní podnik má k městu současně závazek z předfinancování několika investičních akcí jako například rekonstrukci tramvajových tratí, který činí zhruba 268 milionů," konstatoval Březina.

Dopravní podnik předal celoroční vyúčtování ztráty za rok 2009 organizaci města ROPID. "Potvrdilo se, že způsob výpočtu je v souladu se spravedlivou, objektivní a transparentní alokací nákladů a výnosů a všechny užívané metody odpovídají principu objektivnosti. Vzhledem k těmto kladným výsledkům je navrženo požadovaný doplatek prokazatelné ztráty uhradit," řekl první náměstek Karel Březina.

Zásadní příčinou prokazatelné ztráty byl podle Březiny propad tržeb vyvolaný poklesem poptávky po přepravě v důsledku ekonomické krize. "Na nárůst ztráty mělo vliv také překročení nákladů spotřeby nafty kvůli nepříznivému cenovému vývoji a jednorázové vyplacení odstupného v rámci snížení počtu zaměstnanců dopravního podniku," uvedl Březina.

Dozorčí rada DPP svolala na 22. listopadu mimořádnou valnou hromadu kvůli nákupu tramvají z období 2004 až 2006, od dodavatelů hrozí údajně pokuta ve výši 140 milionů korun.

Dopravní podnik nyní potřebuje částku ve výši šest miliard korun na investiční akce pro období let 2011 až 2013. Pro letošní rok vyžaduje na investice 1,2 miliardy korun.

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) považuje za nutné, aby dopravní podnik našel úspory, místo aby tlačil na své akcionáře. "Zároveň jsem byl překvapen požadavkem, aby avalem šestimiliardové směnky pro dopravní podnik byl primátor hlavního města Prahy. Což by znamenalo, že v případě, že by dopravní podnik nebyl schopen splácet směnku, by automaticky hlavní město Praha muselo převzít celý závazek na vrub svého účtu," řekl primátor.

Hlavní město uvolnilo letos ze svého rozpočtu na investice dopravního podniku zhruba 250 milionů korun. V případě provozních nákladů dostal podnik z městské pokladny 10,8 miliardy korun.

Zastupitelé projednají závazek dopravního podniku za minulý rok příští týden ve čtvrtek na svém zasedání.

Témata: Praha | dopravní podnik

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky