Lítačka právně neexistuje

Zahájení výdeje tzv. Lítaček nemá oporu v nezbytných právních procesech. O jejím zavedení nerozhodl žádný z orgánů Prahy a celý proces stojí na řadě protiprávních kroků. Neplatné jsou velmi pravděpodobně rovněž podmínky pro jejich výdej, tedy smlouva uzavíraná s držiteli těchto karet, informuje EMONEY GROUP.

Ilustrační fotografie

Rada Hlavního města Prahy schválila pouze zahájení tzv. pilotního projektu Zjednodušené přepážky. Nikoliv ostrý start tzv. Lítaček, nikoliv úpravu podmínek výdeje karet, nikoliv ukončení Opencard. Neschválila dokonce ani samotné zavedení Lítačky. Navíc taková rozhodnutí by mělo činit Zastupitelstvo hl. m. Prahy, které také historicky schválilo vlastní Opencard.

Podle veřejně dostupných smluv není vůbec jasné, kdo bude mít přístup k osobním datům všech držitelů Opencard a tzv. Lítačky. Operátor ICT (OICT) předal bezpečnostní klíče k systému Opencard společnosti XT-Card a nelze vyloučit, že přístup k citlivým datům mají již nyní soukromé firmy.

Tzv. Lítačky využívají osobní data uživatelů z původní databáze držitelů Opencard. Žadatelé o kartu nepodepisují žádný souhlas se zpracováním osobních údajů, což může kolidovat se zákonem na ochranu osobních údajů. Výměna Opencard za tzv. Lítačky se navíc formálně vyřizuje jako vystavení duplikátu za ztracenou Opencard.

„Praha a Operátor porušili licenční smlouvy, vlastní právní předpisy, zákony a v tomto jednání nadále pokračují. V současné době neexistuje smlouva, která by jasně definovala, kdo má a kdo nemá přístup k osobním datům uživatelů a jak s nimi může nakládat, “ vysvětlil Martin Opatrný, mluvčí EMS.  

V ohrožení však nejsou jen osobní data uživatelů, ale i jejich práva k užívání tzv. Lítačky, protože taková karta právně neexistuje. V nově upravených podmínkách na vydávání karet nefiguruje termín Lítačka (používá se pouze nejasný termín „čipová karta“ – viz zde). Uvedené podmínky jsou pravděpodobně neplatné, protože je jednak neschválila rada a nebyla ani dodržena nezbytná lhůta na jejich zveřejnění předem.

Dalším porušením předpisů je skutečnost, že Praha nerespektuje již uzavřené smlouvy o užívání Opencard. Podle nich mají uživatelé právo na výměnu Opencard v případě ztráty či odcizení, na užívání parkování apod. To však uživatelé Opencard od 1. března nemohou a jsou nuceni k přechodu na tzv. Lítačku.

Tzv. Lítačka navíc využívá v podstatě celou současnou strukturu Opencard, ke které není zajištěna legální podpora a servis, respektive je užívána v rozporu s licenčními smlouvami. Svévolné ukončení Opencard rovněž představuje ztrátu hodnoty ve výši stovek milionů korun (hodnota určená analýzou vypracovanou pro HMP) a způsobení škod v řádech dalších stovek milionů. EMS již v tuto chvíli uplatňuje nároky 650 milionů korun.

Některá z porušení způsobených spuštěním tzv. Lítačky:

 • převedení osobních údajů shromážděných za účelem vydávaní karet Opencard do databáze software Zjednodušené přepážky
 • předání bezpečnostních klíčů k Opencard soukromé společnosti v rozporu s bezpečnostními předpisy
 • neplnění a porušování smlouvy mezi hlavním městem Praha a OICT na „Zajištění provozu Pražského Centra Kartových Služeb", za kterou hradí HMP OICT 5 mil. Kč měsíčně, neboť její náplní je zajištění provozu a rozvoje Opencard (RHMP R-15638 ze dne 3. 10. 2014
 • absence smluvního rámce pro zabezpečení osobních údajů a nakládání s nimi
 • pravděpodobně neplatné podmínky pro výdej a užívání karet, které navíc nebyly schváleny RHMP – viz zde
 • nedodržování podmínek a smluv uzavřených s držiteli Opencard
 • odepření vydávání Opencard současným držitelům
 • přímé zadání zakázky spol. XT-Card bez dodržení zásad transparentnosti dle §6 Zákona o veřejných zakázkách (možné obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek), pravděpodobná kumulace zakázek vzhledem k existenci minimálně další smlouvy se společností XT-Card
 • nedochází k povinnému zveřejňování smluv Operátora ICT, ke kterému je povinen na základě rozhodnutí RHMP R-15638 ze dne 3. 10. 2014
 • porušení Rozhodnutí Zastupitelstva Hl. m. Prahy č. 35/7 ze dne 27. 2. 2014 o založení Operátora OPENCARD, a.s. a transformace Opencard
 • porušení licenčních smluv, které jsou uzavřeny s EMS
Témata: Lítačka | Praha | mhd

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky