Evropské události uplynulého týdne očima ekonoma

V průběhu právě končícího týdne všechna ostatní témata v evropském integračním dění ustoupila jedinému: řeckému ekonomickému a dluhovému problému. Dokonce i tíživé téma projevů a důsledků migrace ustoupilo hledání východiska z nastalé řecké situace, informuje Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky.

Ilustrační fotografie
reklama

Zpráva Evropské komise o uplatňování práva EU

Tím se však rozhodně nevyčerpala zbývající škála událostí, velmi zajímavých, snad i podstatných, inspirativních, hodných pozornosti. K nim by mohla patřit například pravidelně vydávaná Zpráva Evropské komise o uplatňování práva EU v jednotlivých členských státech v roce 2014. V drtivé většině se tato legislativa týká procesů přímo či nepřímo spojených s Jednotným vnitřním trhem. Způsob uplatňování unijní legislativy do národních právních řádů je stále velmi odlišný; navíc existují různé způsoby nenaplňování této povinnosti: buď členský stát vůbec neprovede a neoznámí opatření k provedení směrnice do svého vnitrostátního práva, nebo Komise provede vlastní šetření a porovnáním shledá rozpory, anebo obdrží stížnost občanů, firem nebo institucí. Počet řízení o nesplnění povinnosti se v průběhu uplynulých pěti let výrazně snížil (téměř o osm set, když v roce 2014 jich bylo proti všem členským státům vedeno celkem 1347); největšími hříšníky byly Řecko, Itálie a Španělsko, kde se pro každou ze zemí počet těchto řízení blížil 90. Česká republika byla mezi disciplinovanějšími s počtem řízení 38. Zdaleka nejvíce těchto řízení se otevírá v legislativě týkající se životního prostředí, následuje mobilita a doprava.

TTIP

Na půdě Evropského parlamentu bylo v rámci jeho plenárního zasedání široce diskutováno téma TTIP (Smlouvy o transatlantickém obchodním a investičním partnerství mezi EU a USA). Motivem jednání bylo udělení zpětné vazby ze strany legislativců ve prospěch týmu vyjednavačů zajišťovaných Evropskou komisí (když občas byly k zaslechnutí stesky nad tím, že vyjednavači pracují příliš odděleně a nikdy moc neví o tom, jaký je jejich mandát a co vlastně dosud vyjednali). Klíčovou zprávou plynoucí z hlasování o doporučení TTIP, kterou parlament přijal 436 hlasy (ze 751) je požadavek otevření se amerického trhu pro evropské firmy, nenarušování dosažených standardů EU a stanovení nového systému pro řešení vzniklých obchodních sporů (je preferován systém veřejného a transparentního soudu před modelem soukromých arbitráží).

Diskuze europoslanců na téma Unie kapitálových trhů

Evropský parlament se dále mimo jiné zabýval diskusí na téma Unie kapitálových trhů, která by měla zajistit nový a efektivní způsob alokace úspor do projektů malých a středních podniků a zajistit odpovídající investorskou ochranu projektům přeshraničního typu v rámci EU. Evropský parlament bude od Unie kapitálových trhů očekávat širší a pružnější rejstřík investičních příležitostí, nástroje, které jsou schopny minimalizovat riziko a zřetelné informování o investičních příležitostech v rámci celé EU. Unie kapitálových trhů by se měla stát realitou v roce 2018 a měla by vytvořit komplementární prostředí s bankovnictvím, které se v EU podílí na finančním zprostředkování dominantní měrou. Evropští legislativci si od Unie velmi slibují výrazný přínos pro malé a střední firmy, zejména s ohledem na dostupnost a dosažitelnost na nové finanční nástroje a postupy a jednotnost pravidel hry v celém teritoriu EU.

Design energetického trhu v EU

Místopředseda Evropské komise pro Energetickou unii Maroš Šefčovič a komisař pro energetiku a záležitosti klimatu Miguel Arias Canete vystoupili na výroční konferenci ACER (Agentury pro spolupráci energetických regulátorů) a přednesli příspěvek na téma Energetické unie a ve druhém případě pak designu energetického trhu v EU, který se stane velmi aktuální po 15. červenci, kdy bude publikován tzv. letní energetický balíček, jehož je market design vlajkovou lodí. Je založen na výrazném posílení pružnosti trhu a schopnosti efektivně reagovat ve velmi krátkém období, na zásadním posílení role spotřebitele, na regionální spolupráci a stimulaci k novým energetickým produktům a službám.

Podpora inovačního potenciálu

A snad jako závěrečný příklad z velmi rozsáhlého menu právě skončeného týdne: podpora inovačního potenciálu, a to zvláště pro ty, kteří se v tomto ohledu snaží udávat směr. Komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas podrtrhl význam iniciativ European Capital of Innovation či Knowledge Exchange Platform k podnícení inovativního chování v celé EU.

Témata: ekonomika | řecko
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky