Chcete vydělávat až padesát tisíc? Staňte se "Ajťákem"

Masivní rozvoj digitalizace a nasazení informačních technologií, prakticky ve všech oblastech lidského konání, vyvolává poptávku po odbornících na informační technologie. Odborníci na vzdělávání vědí, že plně využívat potenciál moderních informačních a komunikačních technologií a šetřit tak organizacím náklady dokáží jen kvalitně vzdělaní profesionálové, informuje Ivo Ducheček z Business Institutu.

Ilustrační fotografie
reklama

„Informační technologie a způsob jejich využívání dnes rozhodují o úspěchu ekonomických subjektů v konkurenčním prostředí i o účelnosti a efektivitě prostředků, které jsou vynakládány na veřejnou správu.“

Počty IT odborníků rostou

„Obor informačních technologií je odvětvím, které má růstový potenciál. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl počet odborníků na informační technologie od roku 2000 do roku 2013 více než o 50 %. Dnes již máme kolem 150.000 odborníků a specialistů na informační technologie, což představuje jednoho IT odborníka na cca 67 obyvatel České Republiky. Celkový podíl IT odborníků na celkovém počtu zaměstnaných dnes tvoří více než 3 % a neustále roste“, prezentuje Ing. Ivo Ducheček, ředitel Business Institutu, největší MBA školy v České republice, která nabízí praktické vzdělání v nejrůznějších oborech.

„Ajťáci“ si zvyšují kvalifikaci

„Během čtrnácti let se úplně otočil podíl středoškolsky a výše vzdělaných odborníků na informační technologie. Před čtrnácti lety tvořil podíl terciárně vzdělaných IT odborníků oproti středoškolsky vzdělaným necelých 37 %. V současné době je podíl terciárně vzdělaných více než 56 %. Nejvíce IT odborníků v České republice je ve věku 25 až 44 let a tvoří přibližně 70 % z celkového počtu. Křivka podílu vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání odborníků na informační technologie kontinuálně roste a lze předpokládat, že tento trend bude nadále pokračovat“, zamýšlí se projektový manažer z oblasti IT Ing. Miloslav Slanina.

Mzda roste se vzděláním

„Data Českého statistického úřadu ukazují, že v oboru informačních technologií roste mzda s dosaženým vzděláním. V roce 2013 činila průměrná hrubá mzda IT odborníků bez maturity 30.861 Kč, s maturitou 37.154 Kč, s vyšším odborným a bakalářským vzděláním 41.237 Kč a s vysokoškolským vzděláním 50.840 Kč, přičemž nejvyšších výdělků dosahují IT odborníci s desetiletou praxí. Následné postgraduální studium MBA pak studentům i absolventům otevírá možnosti širšího uplatnění a vyšších výdělků v manažerských pozicích“, upozorňuje Ing. Tomáš Rain, Ph.D., odborný asistent Katedry informačních technologií České zemědělské univerzity v Praze a branch manažer pražské pobočky společnosti STORMWARE s. r. o.

Uspět není snadné

„Obor informačních technologií je stále žádaný obor, ale uspět na trhu práce již není tak snadné, jako před několika lety. Konkurence je veliká a v ní zpravidla uspějí ti, kteří svým zaměstnavatelům dokáží nejenom udělat výnosy, ale i výrazně ušetřit náklady. K tomu jsou zapotřebí nejen odborné znalosti IT a síťové architektury, ale i znalosti z organizace, procesů, řízení lidských zdrojů a podnikových informačních systémů. Důležité jsou i znalosti finančních a ekonomických aspektů IT, strategického řízení, řízení bezpečnosti, auditu, rizik a další ‚best practices‘, které například nabízí MBA program Řízení informačních technologií“, komentuje Mgr. Bc. Jiří Skála, špičkový expert na efektivní řízení IT provozů a IT procesní rámec ITIL.

Kariéru nastartuje dobrá příprava

„Kdo chce v oblasti informačních technologií uspět a budovat kariéru, měl by zvážit studium MBA programu Řízení informačních technologií. Tento program studenty dobře připraví na výkon řídicích pozic v oblastech podpory obchodu, informační bezpečnosti, na využívání digitálních technologií v podnikání i v organizacích veřejné správy. Studenti MBA se naučí řídit projekty a procesy zaměřené na vývoj, správu, údržbu a dodávky služeb informačních technologií, včetně služeb systémové integrace, a své know-how dobře využijí pro zlepšení byznysu svých zaměstnavatelů nebo vlastních firem“, uzavírá Ivo Ducheček.

Témata: počítače

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky