AAA Auto podstatně zvýšila tržby i zisk

Společnost AAA Auto Group N.V. v prvním pololetí letošního roku vykázala konsolidovaný čistý zisk 3,2 milionu eur (zhruba 78,15 milionu Kč). Firma o tom informovala ve své páteční tiskové zprávě.

reklama

Ve stejném období loňského roku podnik zaznamenal konsolidovaný čistý zisk na úrovni 2,4 milionu eur (58,6 milionu Kč), meziročně tak tento ukazatel stoupl o 37,7 procenta.

Tržby společnosti během prvních šesti měsíců meziročně stouply o 41,8 procenta na 130 milionů eur. Dále pak počet prodaných vozů posílil o 18,1 procenta a celkově se prodalo 22 241 automobilů.

Průměrná cena za prodaný vůz stoupla o 22,1 procenta.
 
Skupina AAA Auto dosáhla za prvních šest měsíců roku provozního zisku (EBITDA) ve výši 7,4 milionu eur, což představuje nárůst o 20,6 procenta oproti stejnému období minulého roku. Společnost ve druhém čtvrtletí 2011 realizovala dvě realitní transakce (nákup a prodej nemovitosti) v České republice. Jednorázový odpis hodnoty nemovitostí s tím spojený činil v celkové čisté výši 0,4 milionu eur.
 
Na úrovni finančních nákladů registrovala společnost za první pololetí pouze mírný meziroční nárůst úrokových nákladů (o 13,5 procenta na 0,9 milionu eur). Za samotné druhé čtvrtletí pak došlo dokonce k jejich poklesu (o 7,9 procenta meziročně), a to navzdory vyšší potřebě společnosti financovat svůj rostoucí pracovní kapitál, což bylo důsledkem firemního programu zaměřeného na postupné snižování celkového zadlužení skupiny (poměr čistého dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti byl snížen na úroveň 224 procent ke konci června 2011 z 397 procent v červnu 2010).
 
Navíc společnost ke konci června 2011 refinancovala část svých krátkodobých a dlouhodobých úvěrů s cílem minimalizovat průměrnou úrokovou sazbu, kterou společnost ze svého dluhu platí, a zároveň optimalizovat celkovou strukturu úvěrů skupiny. To by mělo být druhým faktorem, který bude v následujících účetních obdobích působit směrem k dalšímu snížení úrokových nákladů skupiny v následujících účetních obdobích.
 
Zisk před zdaněním tak v prvním pololetí meziročně vzrostl o 21,5 procenta na úroveň 4,9 milionu eur. Skupina AAA Auto realizovala za první pololetí 2011 ze svých pokračujících provozů čistý zisk ve výši 3,4 milionu eur, což je o 33,4 procenta více ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Celkový konsolidovaný čistý zisk skupiny za prvních šest měsíců 2011 dosáhl úrovně 3,2 milionu eur (včetně čisté ztráty z ukončených provozů ve výši 0,2 milionu eur), což představuje zvýšení o 37,7 procenta ve srovnání s čistým ziskem 2,4 milionu eur, který skupina realizovala za stejné období minulého roku.
 
Hospodářské výsledky byly na provozní úrovni ovlivněny především dvěma faktory. "V první řadě se postupné ekonomické oživení především ve druhém čtvrtletí projevilo v rostoucí ochotě spotřebitelů použít úvěrového financování na nákup svého vozu. Důsledkem toho se společnosti podařilo dosáhnout vyšší penetrace finančních služeb, jež nesou vysokou ziskovou marži (počet vozů prodaných na úvěr nebo leasing vzrostl ve druhém čtvrtletí na úroveň 42,4 procenta)," vysvětlil prodejce vozů.
 
"S růstem penetrace došlo zároveň k nárůstu prodejů ostatních finančních služeb (jako je pojištění) a doplňkových produktů. Stejně tak se zvýšila průměrná cena na prodaný vůz, neboť zákazníci inklinují při použití úvěrového financování k nákupům dražších a lépe vybavených vozů. Celkovým efektem byl nárůst provozní ziskovosti skupiny," dodala společnost.
 
Druhým faktorem byl rostoucí hrubý zisk na prodané auto. Po prvním čtvrtletí, kdy společnost musela uspokojit nečekaně vysokou poptávku, což dočasně oslabilo její ziskovou marži. Společnost proto zavedla přísný kontrolní systém svých výkupních a prodejních procesů kvůli maximalizaci celkového hrubého zisku na prodané auto. Důsledkem toho hrubá zisková marže z prodejů ve druhém čtvrtletí vzrostla na úroveň 24,3 procenta z 22,5 procenta v prvním čtvrtletí 2011.
 
Celkový hrubý zisk z prodejů vzrostl meziročně o 28,9 procenta na 30,4 milionu eur. Meziroční nárůst provozních nákladů ve výši 33,1 procenta udržela společnost pod úrovní růstu celkových tržeb, jež činil 41,8 procenta. Společnosti se tak daří plnit svůj cíl a dokonce dále snížila poměr celkových provozních nákladů vůči tržbám na úroveň 18,2 procenta za první polovinu 2011 oproti 19,4 procenta za první pololetí 2010.

Témata: aaa auto

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky