Vlastník Novy CME zuří: Finanční výsledky jsou nepřijatelné

Central European Media Enterprises Ltd. (CME), která vlastní televizi Nova, dnes oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí a za období devíti měsíců končící 30. zářím 2013.

660
reklama

Výnosy za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2013 činily 135,8 mil. USD v porovnání s 140,1 mil. USD za třetí čtvrtletí roku 2012. OIBDA1 za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2013 činila (32,4) mil. USD v porovnání s 3,5 mil. USD za stejné období roku 2012.

Provozní ztráta za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2013 činila 45,0 mil. USD v porovnání se ztrátou 18,4 mil. USD za stejné období roku 2012. Ztráta po zdanění za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2013 činila 23,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 32,6 mil. USD za stejné období roku 2012. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za třetí čtvrtletí končící 30. zářím 2013 činila 0,16 USD v porovnání se ztrátou 0,36 USD za stejné období 2012.

Výnosy za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činily 453,1 mil. USD v porovnání s 518,7 mil. USD za stejné období roku 2012. OIBDA za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila (46,1) mil. USD v porovnání s 64,7 mil. USD za stejné období roku 2012.

Provozní ztráta za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila 85,6 mil. USD v porovnání se ztrátou 5,1 mil. USD za stejné období roku 2012. Ztráta po zdanění za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila 173,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 43,3 mil. USD za stejné období roku 2012. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila 1,45 USD v porovnání se ztrátou 0,57 USD za stejné období roku 2012.

Michael Del Nin, jeden ze dvou generálních ředitelů CME, uvedl: "Spolu s Christophem pokládáme současné výsledky za nepřijatelné. Proto od našeho nástupu do vedení CME před několika týdny, věnujeme veškeré své úsilí k řešení hlavních důvodů těchto finančních výsledků a provádíme změny, abychom je do budoucna zlepšili."

Christoph Mainusch, druhý ze dvou generálních ředitelů CME, dodal: "Naše vedoucí podíly ve sledovanosti nám dávají silnou výhodu před naší konkurencí, čehož hodláme využít a zaměřit své úsilí na zpeněžení naší sledovanosti. Hlavní prioritou je zlepšení finančních výsledků v České republice. Jsme přesvědčeni, že obnovení našich vztahů s mediálními agenturami a klienty při zachování cenového navýšení dosaženého během tohoto roku je zásadním krokem k posílení našeho postavení na tomto trhu."

Konsolidované výsledky za třetí čtvrtletí roku 2013

Výnosy za třetí čtvrtletí 2013 činily 135,8 mil. USD v porovnání s 140,1 mil. USD za třetí čtvrtletí 2012. Provozní ztráta za dané čtvrtletí činila 45,0 mil. USD v porovnání se ztrátou 18,4 mil. USD za stejné období roku 2012. Ztráta po zdanění za třetí čtvrtletí 2013 činila 23,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 32,6 mil. USD za stejné období roku 2012. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za třetí čtvrtletí 2013 činila 0,16 USD v porovnání se ztrátou 0,36 USD za stejné období roku 2012.

OIBDA za třetí čtvrtletí 2013 činila (32,4) mil. USD v porovnání s 3,5 mil. USD za stejné období předchozího roku. OIBDA marže2 za dané čtvrtletí činila (23,9)% v porovnání s 2,5% za třetí čtvrtletí 2012.

Pokles OIBDA výrazně překročil pokles výnosů v průběhu třetího čtvrtletí 2013. Toto snížení OIBDA je především způsobeno nárůstem programových nákladů ve výši 15,1 mil. USD, zahrnující zrychlenou amortizaci programových práv ve výši 9,0 mil. USD, dále pak náklady na restrukturalizaci ve výši 4,2 mil. USD, náklady spojené s odstupným ve výši 6,4 mil. USD, dále přibližně 5,0 mil. USD ostatních provozních nákladů a v neposlední řadě oslabující americký dolar.

Konsolidované výsledky za devět měsíců končících 30. zářím 2013

Výnosy za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činily 453,1 mil. USD v porovnání s 518,7 mil. USD za devět měsíců končících 30. zářím 2012. Provozní ztráta za daných devět měsíců činila 85,6 mil. USD v porovnání se ztrátou 5,1 mil. USD za stejné období roku 2012. Ztráta po zdanění za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila 173,3 mil. USD v porovnání se ztrátou 43,3 mil. USD za stejné období roku 2012. Zředěná ztráta na akcii přiřaditelná CME za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila 1,45 USD v porovnání se ztrátou 0,57 USD za stejné období roku 2012.

OIBDA za devět měsíců končících 30. zářím 2013 činila (46,1) mil. USD v porovnání s 64,7 mil. USD za stejné období předchozího roku. OIBDA marže2 za devět měsíců končících 30. zářím činila (10,2)% v porovnání s 12,5% za stejné období 2012.

Výhled

Původně jsme očekávali, že spotřeba GRPs inzerenty v České republice se během letošního podzimu vrátí na úroveň odpovídající stejnému období v roce 2012. Vezmeme-li v úvahu stávající výši podepsaných závazných objednávek, pokračující oslabení poptávky po GRPs od inzerentů během měsíce října, kdy se plně rozbíhá podzimní sezóna a aktuální zpětnou vazbu od inzerentů i mediálních agentur, již nepředpokládáme, že k tomu trendu dojde.

Náš revidovaný celoroční výhled je pro výnosy v rozpětí 640 až 650 mil. USD a OIBDA v rozpětí (40) až (30) mil. USD při zohlednění předpokládaných nižších finančních výsledků v České a Slovenské republice, dále vyšších než předpokládaných restrukturalizačních nákladů, neočekávaných nákladů spojených s odstupným a zrychlenou amortizací programových práv, a také načasování výnosů ze zvýšení poplatků za distribuci našich kanálů provozovateli kabelových a satelitních platforem především v Rumunsku a v České republice. Náš aktuální odhad výše volného peněžního5 toku na celý rok 2013 je nyní přibližně (140) mil. USD. V současné době očekáváme, že rok zakončíme s hotovostním zůstatkem v přibližné výši 60 mil. USD.

Nadále podnikáme kroky k udržení výše peněžních prostředků, včetně cílených úspor našich provozních nákladů díky projektům na optimalizaci nákladů a restrukturalizaci, odkladu plateb programových závazků a investičních výdajů a odklad či rušení některý projektů ve fázi vývoje. S ohledem na očekávanou negativní výši volného peněžní toku za rok 2013, budeme potřebovat dodatečnou kapitálovou investici.

Proto v současné době posuzujeme všechny nám dostupné možnosti, včetně úpisu akcií a dluhového financování, prodeje aktiv a projednání prodloužení splatností našich závazků s řadou našich významných dodavatelů. V tomto ohledu v současnosti jednáme s Time Warner Inc. o případné kapitálové transakci, včetně dluhového financování, za účelem zlepšení naší likvidity. Tyto jednání jsou zatím předběžná a v tuto chvíli nelze s jistotou odhadnout jejich výsledek. Jestliže nebudeme schopni zajistit dodatečné financování, nebudeme schopni dostát našich dluhových závazků a financovat naši provozní činnost po nějakou dobu během následujících dvanácti měsíců.

Podrobnosti o telekonferenci a audio webcastu

CME bude pořádat telekonferenci a audio webcast za účelem diskuse výsledků za třetí čtvrtletí 2013 ve středu 30. října 2013 v 10:00 newyorského času (tj. 14:00 londýnského času a 15:00 pražského času). Audio webcast a telekonference se bude odkazovat na prezentaci, která bude před konáním telekonference k dispozici na webových stránkách společnosti CME www.cme.net.

Pro přístup na výše uvedenou telekonferenci mohou volající z USA a ostatních zemí deset minut před jejím zahájením volat na číslo +1-785-424-1825 a zadat identifikační kód CETVQ313. Konference bude vysílána formou audio webcastu na webových stránkách www.cme.net. Konferenci lze poslouchat prostřednictvím iPad, iPhone a přes různá zařízení, jež podporují operační systémy Android a Windows.

Záznam webového audio přenosu telekonference a digitální audio záznam ve formátu mp3 bude k dispozici na www.cme.net po dobu dvou týdnů po skončení telekonference.

Společnost CME zveřejní výsledky své plně vlastněné společnosti CET 21 spol. s r. o. za období devíti měsíců končících 30. zářím 2013 na www.cme.net do pátku 13. prosince 2013.

Témata: TV Nova
Loading...

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky