Šmejdy čekají těžké časy. Co jim udělá nový občanský zákoník?

Nový občanský zákoník by měl zásadně zkomplikovat podnikání neseriózních společností takzvaných šmejdů. Netýká se to výhradně předváděcích akcí, ale může se jednat také o pouliční a podomní uzavírání smluv na dodávku elektřiny a plynu. Účinnější obranu proti tomuto jednání přinese od ledna 2014 nový občanský zákoník.

660

Obchodní zástupci šmejdů často obtěžují a nutí zejména sociálně slabší a důvěřivé seniory k podpisu nevýhodné smlouvy. Své metody zhoršují lživými až výhružnými informacemi, například že současný dodavatel je v insolvenci a pokud spotřebitel nepodepíše okamžitě novou smlouvu, bude odpojen od dodávky energií.

Nově bude mít spotřebitel možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne zahájení dodávek energií. K zahájení dodávky energií dochází až po uplynutí zpravidla tří měsíců od uzavření smlouvy (výpovědní doby u původního dodavatele).

„Spotřebitelé tedy nově získají i po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu možnost bez uvedení důvodů a jakékoliv sankce zrušit smlouvu a vrátit se k původnímu dodavateli," uvádí Tomáš Liškutín, právník specializující se na spotřebitelské právo.

Další frekventovanou stížnosti spotřebitelů je zavádějící, nebo dokonce lživé informování o ceně energií. Smlouvy totiž vedle dodávky energií zahrnují i související služby. Cena energií může být sice o něco málo levnější, ale konečné platby za služby v podobě měsíčních paušálů jsou tak vysoké, že částka na faktuře spotřebitele může být ve finále až dvojnásobná.

„Pokud spotřebitel nedá výslovný souhlas s poskytováním služeb po dobu lhůty pro odstoupení od smlouvy, nebude je podle nového občanského zákoníku povinen za tuto dobu platit," vysvětluje Liškutín.

V boji proti nekalým a agresivním praktikám se brání i některé obce, které zakazují na svém území pouliční nebo podomní prodej. Porušení takového zákazu může být postiženo jen pokutou, platnosti smlouvy uzavřené se spotřebitelem se to nijak nedotýká. „Změnu v tomto ohledu nepřináší ani nový občanský zákoník, a proto pro zrušení nevýhodné smlouvy na dodávku energií je i v těchto obcích nadále nutné formální odstoupení od smlouvy," uzavírá dopady nového občanského zákoníku Liškutín.

Spotřebitelé by měli věnovat zvýšenou pozornost, zda uzavírají smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou lze totiž zpravidla vypovědět kdykoliv, jen je nutné počítat s výpovědní dobou. Naopak smlouvy na dobu určitou lze zpravidla vypovědět pouze v předstihu před uplynutím sjednané doby například roku, jinak se i bez dalšího souhlasu spotřebitele automaticky prodlouží o další rok.

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky