Češi v depresi, ekonomika se nezlepší

V červnu 2013 CVVM zjišťovalo, jak občané hodnotí materiální životní podmínky svých domácností a ekonomickou situaci v zemi. Pod zastřešením instituce CEORG byl výzkum na toto téma v průběhu června a července realizován též v Polsku, Madarsku a na Slovensku.

660

Ve všech středoevropských zemích zapojených do výzkumu respondenti hodnotí současnou ekonomickou situaci častěji negativně než pozitivně. V případě Polska, kde hodnocení dopadlo relativně nejlépe, podíl nepříznivého hodnocení dosahoval necelé poloviny (47 %), přicemž asi sedmina (14 %) Poláků hodnotila ekonomickou situaci ve své zemi naopak příznive.

Na druhé místo po výrazném zlepšení oproti počátku roku se tentokrát posunulo Maďarsko, jehož ekonomickou situaci pozitivně hodnotí 6 % obyvatel a negativně nadpoloviční většina (55 %).

Hodnocení obyvatel Slovenska a ČR je pak velmi podobné, když podíl příznivého hodnocení byl srovnatelný s Maďarskem, ale podíl nepříznivého hodnocení dosahoval úrovně dvou třetin (66 %).

Kromě Maďarska se od počátku roku zlepšilo hodnocení ekonomické situace na Slovensku, naopak v případe Polska došlo k určitému zhoršení.

Ekonomika se nezlepší, tvrdí Češi

Pokud jde o vyhlídky do budoucnosti, pak agentura CVVM zjistila, že také zde ve všech zemích převažují negativní očekávání nad pozitivními, ovšem relativně nejoptimističtějšími jsou v tomto ohledu Maďaři, mezi kterými méně než třetinový (29 %) podíl očekávajících zhoršení jen mírně převýšil téměř čtvrtinový (23 %) podíl těch, kdo očekávají opačný posun situace, přičemž však stále ještě relativně největší část (44 %) Maďarů neočekává změnu.

Na druhém místě se z hlediska očekávání budoucího vývoje ekonomické situace umístili Poláci, mezi nimiž 12 % čeká zlepšení, o málo více než čtvrtina (27 %) počítá se zhoršením situace a polovina (52 %) nečeká žádnou změnu.

Za Poláky skončili Slováci, z nichž o málo více než desetina (13 %) čeká zlepšení ekonomické situace při dvoupětinovém (39 %) podílu těch, kdo předpokládají opačný trend vývoje, a s dvěma pětinami (42 %) lidí, kteří si myslí, že se situace v nejbližším období nezmění.

Zdaleka nejméně příznivá očekávání i v polovině letošního roku pak vyjadřovali naši občané, mezi nimiž jen 6 % si myslí, že by se v následujícím období mohla situace zlepšit, zatímco zhoršení předpokládá nadpoloviční většina (55 %) z nich, informuje server soc.cas.cz.

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky