Pozor na nekalé půjčky! Které společnosti porušují zákon?

Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) ve čtvrtek upozornili na alarmující situaci v oblasti poskytování a zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů mimo bankovní sektor. ČOI loni provedla 255 kontrol takových úvěrů, v 109 případech zjistila porušení zákona.

660

Prokázat porušování zákona o spotřebitelském úvěru přitom podle inspektorů není vůbec snadné. Smlouvy se často uzavírají na dálku a mimo prostory obvyklé k podnikání. Lidé, kteří si takový úvěr pořídí, se často dostávají do svízelných situací kvůli vlastní nepozornosti.

"Jak vyplývá z četných kontrolních zjištění, velmi často se dostávají do dluhových pastí spotřebitelé tím, že se předem dostatečně neseznámí s podmínkami úvěru, někdy ani netuší, co je obsahem smlouvy, kterou s vidinou 'rychlých peněz' podepsali. V těchto případech je jakákoliv rada nebo pomoc marná a dlužník musí dlužnou částku splácet," varují inspektoři ČOI.

Ti v loňském roce celkově provedli 255 kontrol u 175 právnických a 80 fyzických osob. Z tohoto počtu působilo 170 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a 75 osob jako věřitelé-poskytovatelé spotřebitelského úvěru. Dva kontrolované subjekty byly v postavení zprostředkovatele i věřitele současně. "Ve zbývajících případech nebylo dosud možné určit, zda se jedná o zprostředkovatele či věřitele, nebo se jednalo o osoby, které se na zprostředkování či poskytování úvěrů přímo nepodílely," doplnili výčet inspektoři.

Porušení obecně závazných právních předpisů zjistili v průběhu 142 kontrol, tedy v 55,7 procenta všech případů. Porušení přímo zákona o spotřebitelském úvěru při 109 kontrolách, tedy u 42,8 procenta případů.

Pochybení nacházeli ve všech krajích republiky. Jednoznačně nejhorší situaci ale zjistili v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde docházelo k porušování právních předpisů dokonce v 81,5 procenta případů.

ČOI proto také často sahala k udělování pokut. "Pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo uloženo 97 pokut v celkové výši 1 291 000 korun, v dalších 21 případech byly uloženy pokuty podle zákona o ochraně spotřebitele, a to ve výši 303 tisíc korun. Za porušení jiných právních předpisů bylo uloženo šest pokut v celkové výši 63 tisíc korun. Některým kontrolovaným subjektům byly pokuty v průběhu roku uloženy opakovaně," dodali inspektoři.

Největší pokuty musely za porušování zákona zaplatit společnosti FIUSIT, s.r.o (250 000 korun), Fragorex, s.r.o. (dříve Kartagina, s.r.o., 190 000 korun) a Stars Credit, s.r.o (120 000 korun). Mezi další hříšníky dále patřily například ČSAO Praha - Černokostelecká, a.s., RENO PRINT, s.r.o., ACM Money Česká republika, a.s., Société Publique D´Investissement, s.r.o., Property Imprest, a.s. (dříve EURO BANCO, a.s.) či SENGOKLIMA, s.r.o.

Mezi nejčastější porušení zákona patřila situace, kdy reklamy spotřebitelského úvěru nesplňovaly povinné obsahové náležitosti či údaj o rozsahu oprávnění zprostředkovatele, tedy pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost nebo zda tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele. Zákonem požadované náležitosti často neobsahovaly ani sjednané smlouvy. Spotřebitelé ve velkém množství případů neobdrželi před uzavřením smlouvy zákonem požadované informace v písemné nebo jiné trvale zachovatelné formě a před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr také často nebyla s odbornou péčí posouzena schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr.

"Četná podání spotřebitelů, s nimiž se na Českou obchodní inspekci obracejí, svědčí o trvale nízké finanční gramotnosti potenciálních dlužníků. Ti se do dluhových pastí dostávají poté, kdy nedosáhnou na úvěry poskytovatelů z bankovního sektoru, a využívají nabídek pochybných zprostředkovatelů úvěrů a věřitelů. V tíživé situaci často podcení rizika, vyplývající z neznalosti smluvnch podmínek a uzavírají nevýhodné smlouvy, přestože díky smluvním pokutám na požadovaný úvěr nikdy nedosáhnou, nebo provolají tisícové částky na telefonní linky s vysokým tarifem za příslib úvěru, který nikdy nedostanou," konstatují dále inspektoři.

Dalším rizikovým místem jsou podle nich také předváděcí akce, kde spotřebitelé pod vlivem klamavých a agresivních obchodních praktik podepisují úvěrové smlouvy na zboží, které nepotřebují, a na jejichž splácení často nemají potřebné prostředky.

Témata: půjčky | ČOI

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky