EU má strach z ratingových agentur. Jejich činnost tedy omezí. Jak?

Nová pravidla o tom, kdy a jak mohou ratingové agentury hodnotit státní dluh a finanční zdraví soukromých firem schválil ve středu Evropský parlament. Informoval o tom Václav Lebeda z tiskového oddělení EP.

reklama

Norma agenturám umožní vydávat nevyžádané ratingy státního dluhu pouze ve stanovených termínech a soukromí investoři je budou moci žalovat pro nedbalost. Podíly agentur v hodnocených firmách budou omezeny, aby se snížila možnost střetu zájmů.

Poslanci EP rovněž zajistili jasnější ratingy tím, že agenturám uložili povinnost vysvětlit klíčové faktory, které je k hodnocení vedly. Ratingy se také nesmí snažit ovlivňovat státní politiku a agentury samotné nesmí propagovat žádné politické změny. Nová pravidla již byla předběžně dohodnuta s Radou.

"S tímto novým nařízením činíme plně v jeho základním duchu, kterým je umožnit firmám provádět své vlastní ratingy, několik kroků kupředu. Měly by přinést životaschopné, srovnatelné a spolehlivé alternativy k ratingovému oligopolu," uvedl zpravodaj k normě poslanec Leonardo Domenico (S&D, IT).

Nevyžádaná hodnocení státního dluhu budou moci být zveřejněna nejméně dvakrát, ale ne více než třikrát ročně, v termínech zveřejněných ratingovou agenturou na konci předchozího roku. Kromě toho budou tato hodnocení moci být zveřejněna až po uzavření obchodování na burzách v EU a alespoň hodinu před tím, než burzy znovu otevřou.

Investoři, kteří se spoléhají na ratingy budou moci žalovat agenturu, která je vydala, za náhradu škody, došlo-li k porušení pravidel stanovených v této legislativě buď úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, bez ohledu na to, zda existuje jakýkoli smluvní vztah mezi stranami. Mezi taková porušení by měla patřit například vydávání ratingů, které jsou kompromitovány střetem zájmů, nebo zveřejněné mimo dříve zveřejněný harmonogram.

Za účelem snížení přílišného spoléhání se na ratingy poslanci naléhají na úvěrové instituce a investiční firmy, aby rozvíjely své vlastní ratingové kapacity, což by jim umožnilo připravovat vlastní posuzování rizik. Evropská komise by rovněž měla zvážit vytvoření evropského posouzení úvěruschopnosti, dodává text.

Od roku 2020 by neměl žádný právní předpis EU přímo odkazovat na externí ratingy a finanční instituce již nebudou moci být nuceny automaticky prodávat majetek v případě snížení ratingu.

Ratingová agentura se bude muset zdržet vydávání hodnocení, nebo zveřejnit, že její hodnocení může být ovlivněno, pokud akcionář nebo držitel deseti procent hlasovacích práv v této agentuře investoval do hodnoceného subjektu.

Nová pravidla také znemožní, aby jakákoli osoba současně držela podíl vyšší než pěti procent ve více než jedné ratingové agentuře, jestliže dotčené agentury nepatří do téže skupiny.

Témata: EU | ratingy

Související:

reklama
Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky