Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu

Senátoři podpořili zákon, který zavádí poplatky z filmů na internetu

Senátoři podpořili zákon, který zavádí poplatky z filmů na internetu

Foto: Mariusz Stankowski, MoneyMAG.cz

Senát v pátek jednomyslně schválil 34 hlasy z 51 přítomných senátorů novelu zákona o audiovizi. Místo Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie tak vznikne nový Státní fond kinematografie, který bude financován například i poplatky z audiovizuálních mediálních služeb.

"Stávající podmínky jsou z hlediska praxe už zastaralé a nedostatečné," uvedla ministryně kultury Alena Hanáková (STAN) s tím, že například nereflektují nové technologie či nerespektují současný proces vzniku filmů. "Odborná veřejnost čeká na tuto změnu už dvacet let," zdůraznila význam normy.

Státní fond kinematografie je podle návrhu nástupnickou organizací současného fondu. Jeho úkolem bude správa audiovizuálních poplatků, poplatku z vysílání reklamy nebo poplatků za žádosti na poskytnutí podpory kinematografie.

"Tento zákon po dlouhých letech vytváří ucelenou koncepci podpory kinematografie a audiovize. Fond se stává méně přímo závislým na ministerstvu kultury. Navíc se na této podobě shodlo široké politické spektrum," řekl Jiří Oberfalzer (ODS).

Senátoři na plénu diskutovali o úpravě, kterou navrhli senátoři Petr Bratský (ODS) a Miroslav Nenutil (ČSSD). "Smyslem pozměňovacího návrhu je konkretizovat dotaci ze státního rozpočtu," vysvětlil Nenutil. " Zákon nabízí podporu, kterou ale ve výsledku nemusí poskytnout. Je to podle mě takový politický alibismus," dodal Bratský.

Naopak senátor Oberfalzer namítal, že není na místě, aby ministerstvo bylo zavázáno poskytováním více prostředků filmu. "Víme, že rozpočtové podmínky nejsou v současnosti dobré. My dáme ministerstvu kultury do vínku to, že bude-li přispívat na film víc, omezí zase jiné kulturní činnosti," řekl.

To, že obecně stát šetří, kde se dá, připomenul i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

Návrh, který zazněl už i při dřívějším projednávání zákona, nakonec senátoři neprosadili.

Nový fond má vést evidenci v oblasti audiovize a poskytovat podporu kinematografii. Kromě toho by ale měl v popisu práce výkon majetkových autorských práv a práv výrobců audiovizuálních děl nebo přidělování koprodukčního statutu.

Mezi finanční zdroje fondu bude patřit například poplatek z vysílání reklamy, poplatek z kinematografického představení nebo z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.

Poplatek z vysílání reklamy je základním pilířem fungování fondu a tvoří ho dvouprocentní odvod z reklamních výnosů nebo příjmů televizí, které vysílají kinematografická díla. Povinnost se vztahuje na volně šířené stanice, které nemají místní nebo regionální charakter. Prakticky se na tento poplatek skládají komerční televize Nova, Prima a Barrandov, které budou muset přispívat částkou nejméně 150 milionů korun ročně.

Příjem z kinematografického představení zákon zvyšuje z původní jedné koruny na úroveň jednoho procenta se zaokrouhlením na celé koruny nahoru. Dospělí diváci pražských multiplexů tak budou do kasy fondu přispívat dvě koruny u klasických filmů a tři koruny za představení ve 3D.

Sazbu za poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání norma stanuje na půl procenta z poplatku za zhlédnutí nebo ceny předplatného. I tady se má ale zaokrouhlovat na celé koruny směrem nahoru. Provozovatelé služeb jako Voyo.cz nebo Videotéka O2 TV tak budou do fondu odvádět korunu za každý snímek, za který jim jejich uživatelé zaplatí jednorázově, nebo půl procenta ze sazby za předplatné.

Součástí zákona je také povinnost distributorů audiovizuálních děl opatřit tato díla titulky pro sluchově postižené. Filmy budou pak muset mít z hlediska vhodnosti svého obsahu pro děti a mladistvé jednu ze čtyř klasifikací. Buď půjde o snímky přístupné bez omezení, nebo nevhodné pro děti do 12 let, případně nepřístupné pro děti do 15 let, a konečně nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let.

Zákon má začít platit od 1. ledna 2013. Výjimku má jen ustanovení o poplatcích z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, které by mělo odstartovat až v roce 2016.

Témata:  filmové výdělky

Související

Aktuálně se děje

18. července 2024 17:36

Vláda schválila novou výši započitatelných nákladů na bydlení. Dojde také ke sjednocení částek pro byty v evidenci i mimo ni

Česká republika dlouhodobě podporuje ukrajinské občany, kteří hledají útočiště před ruskou agresí na Ukrajině. Zároveň usiluje o to, aby byla posílena jejich samostatná participace na úhradě základních životních potřeb včetně bydlení. Nyní mají někteří uprchlíci možnost bezplatně bydlet v nouzovém ubytování, od 1. září 2024 ale budou související podmínky upraveny. MPSV proto ve spolupráci s dalšími odborníky připravilo návrh, kterým podpoří tyto cizince i po skončení bezplatného nouzového ubytování. Pro zranitelné osoby bude nová částka činit 6 000 Kč měsíčně a pro ostatní osoby s dočasnou ochranou 4 000 Kč měsíčně.

Zdroj: Marie Dvořáková

Další zprávy

Ilustrační fotografie

Komentář

Microsoft viní z pátečního největšího IT výpadku dějin Evropskou unii

Microsoft viní z pátečního největšího IT výpadku dějin Evropskou unii. Koncem předminulého desetiletí hrozilo americké firmě vyšetřování a tučné pokuty ze strany Evropské unie, a to kvůli údajně nesoutěžnímu jednání (systémy Windows plnily svoji roli dostatečně spolehlivě, takže běžní uživatelé neměli moc důvod hledat alternativy). Takže roku 2009 raději s Bruselem uzavřela dohodu, že bude sdílet své rozhraní API pro klientské a serverové operační systémy Windows s vývojáři bezpečnostního softwaru třetích stran.